Samouczek HTML

Strona główna HTML Wprowadzenie do HTML Edytory HTML Podstawy HTML Elementy HTML Atrybuty HTML Nagłówki HTML Akapity HTML Style HTML Formatowanie HTML Cytaty HTML Komentarze HTML Kolory HTML HTML CSS Linki HTML Obrazy HTML Ulubione HTML Tabele HTML Listy HTML Blok HTML i wbudowany Klasy HTML Identyfikator HTML Ramki HTML HTML JavaScript Ścieżki plików HTML Nagłówek HTML Układ HTML HTML Responsywne Kod komputerowy HTML Semantyka HTML Przewodnik po stylach HTML Jednostki HTML Symbole HTML Emotikony HTML Zestaw znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML HTML a XHTML

Formularze HTML

Formularze HTML Atrybuty formularza HTML Elementy formularza HTML Typy danych wejściowych HTML Atrybuty wejściowe HTML Atrybuty formularza wejściowego HTML

Grafika HTML

Płótno HTML HTML SVG

Media HTML

Media HTML Wideo HTML Dźwięk HTML Wtyczki HTML HTML YouTube

API HTML

Geolokalizacja HTML Przeciągnij/upuść HTML Magazyn sieciowy HTML HTML Web Workers HTML SSE

Przykłady HTML

Przykłady HTML Quiz HTML Ćwiczenia HTML Certyfikat HTML Podsumowanie HTML Dostępność HTML

Odniesienia HTML

Lista znaczników HTML Atrybuty HTML Globalne atrybuty HTML Obsługa przeglądarki HTML Zdarzenia HTML Kolory HTML Płótno HTML HTML audio/wideo Dokumenty HTML Zestawy znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML Kody językowe HTML Wiadomości HTTP Metody HTTP Konwerter PX na EM Skróty klawiszowe

Grafika HTML SVG


SVG definiuje grafikę wektorową w formacie XML.


Co to jest SVG?

 • SVG oznacza Scalable Vector Graphics
 • SVG służy do definiowania grafiki w Internecie
 • SVG jest rekomendacją W3C

Element HTML <svg>

Element HTML <svg>to kontener na grafikę SVG.

SVG ma kilka metod rysowania ścieżek, ramek, okręgów, tekstu i obrazów graficznych.


Obsługa przeglądarki

Liczby w tabeli określają pierwszą wersję przeglądarki, która w pełni obsługuje dany <svg>element.

Element
<svg> 4.0 9.0 3.0 3.2 10.1

Koło SVG

Przykład

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<svg width="100" height="100">
  <circle cx="50" cy="50" r="40" stroke="green" stroke-width="4" fill="yellow" />
</svg>

</body>
</html>


Prostokąt SVGPrzykład

<svg width="400" height="100">
  <rect width="400" height="100" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:10;stroke:rgb(0,0,0)" />
</svg>

Zaokrąglony prostokąt SVG

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Przykład

<svg width="400" height="180">
  <rect x="50" y="20" rx="20" ry="20" width="150" height="150"
  style="fill:red;stroke:black;stroke-width:5;opacity:0.5" />
</svg>

Gwiazda SVG

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Przykład

<svg width="300" height="200">
  <polygon points="100,10 40,198 190,78 10,78 160,198"
  style="fill:lime;stroke:purple;stroke-width:5;fill-rule:evenodd;" />
</svg>

Logo SVG

SVG Sorry, your browser does not support inline SVG.

Przykład

<svg height="130" width="500">
  <defs>
    <linearGradient id="grad1" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="0%">
      <stop offset="0%" style="stop-color:rgb(255,255,0);stop-opacity:1" />
      <stop offset="100%" style="stop-color:rgb(255,0,0);stop-opacity:1" />
    </linearGradient>
  </defs>
  <ellipse cx="100" cy="70" rx="85" ry="55" fill="url(#grad1)" />
  <text fill="#ffffff" font-size="45" font-family="Verdana" x="50" y="86">SVG</text>
  Sorry, your browser does not support inline SVG.
</svg>

Różnice między SVG a Canvas

SVG to język opisu grafiki 2D w XML.

Canvas rysuje grafikę 2D w locie (za pomocą JavaScript).

SVG jest oparty na XML, co oznacza, że ​​każdy element jest dostępny w SVG DOM. Do elementu można dołączyć obsługę zdarzeń JavaScript.

W SVG każdy narysowany kształt jest zapamiętywany jako obiekt. Jeśli atrybuty obiektu SVG zostaną zmienione, przeglądarka może automatycznie ponownie wyrenderować kształt.

Płótno jest renderowane piksel po pikselu. Na płótnie raz narysowana grafika zostaje zapomniana przez przeglądarkę. W przypadku zmiany jego położenia należy przerysować całą scenę, w tym wszelkie obiekty, które mogły zostać zakryte grafiką.


Porównanie Canvas i SVG

Poniższa tabela przedstawia kilka ważnych różnic między Canvas i SVG:

Canvas SVG
 • Resolution dependent
 • No support for event handlers
 • Poor text rendering capabilities
 • You can save the resulting image as .png or .jpg
 • Well suited for graphic-intensive games
 • Resolution independent
 • Support for event handlers
 • Best suited for applications with large rendering areas (Google Maps)
 • Slow rendering if complex (anything that uses the DOM a lot will be slow)
 • Not suited for game applications

Samouczek SVG

Aby dowiedzieć się więcej o SVG, przeczytaj nasz Samouczek SVG .