Samouczek HTML

Strona główna HTML Wprowadzenie do HTML Edytory HTML Podstawy HTML Elementy HTML Atrybuty HTML Nagłówki HTML Akapity HTML Style HTML Formatowanie HTML Cytaty HTML Komentarze HTML Kolory HTML HTML CSS Linki HTML Obrazy HTML Ulubione HTML Tabele HTML Listy HTML Blok HTML i wbudowany Klasy HTML Identyfikator HTML Ramki HTML HTML JavaScript Ścieżki plików HTML Nagłówek HTML Układ HTML HTML Responsywne Kod komputerowy HTML Semantyka HTML Przewodnik po stylach HTML Jednostki HTML Symbole HTML Emotikony HTML Zestaw znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML HTML a XHTML

Formularze HTML

Formularze HTML Atrybuty formularza HTML Elementy formularza HTML Typy danych wejściowych HTML Atrybuty wejściowe HTML Atrybuty formularza wejściowego HTML

Grafika HTML

Płótno HTML HTML SVG

Media HTML

Media HTML Wideo HTML Dźwięk HTML Wtyczki HTML HTML YouTube

API HTML

Geolokalizacja HTML Przeciągnij/upuść HTML Magazyn sieciowy HTML HTML Web Workers HTML SSE

Przykłady HTML

Przykłady HTML Quiz HTML Ćwiczenia HTML Certyfikat HTML Podsumowanie HTML Dostępność HTML

Odniesienia HTML

Lista znaczników HTML Atrybuty HTML Globalne atrybuty HTML Obsługa przeglądarki HTML Zdarzenia HTML Kolory HTML Płótno HTML HTML audio/wideo Dokumenty HTML Zestawy znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML Kody językowe HTML Wiadomości HTTP Metody HTTP Konwerter PX na EM Skróty klawiszowe

Wideo HTML


Element HTML <video>służy do wyświetlania wideo na stronie internetowej.


Przykład

Dzięki uprzejmości Big Buck Bunny :


Element <wideo> HTML

Aby pokazać wideo w HTML, użyj <video>elementu:

Przykład

<video width="320" height="240" controls>
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">
Your browser does not support the video tag.
</video>

Jak to działa

Atrybut dodaje elementy sterujące wideo , controlstakie jak odtwarzanie, pauza i głośność.

Dobrym pomysłem jest zawsze uwzględniać widthi heightatrybuty. Jeśli wysokość i szerokość nie zostaną ustawione, strona może migotać podczas wczytywania wideo.

Element <source>umożliwia określenie alternatywnych plików wideo, z których przeglądarka może wybrać. Przeglądarka użyje pierwszego rozpoznanego formatu.

Tekst między tagami <video>i </video>będzie wyświetlany tylko w przeglądarkach, które nie obsługują tego <video>elementu.


HTML <wideo> Autoodtwarzanie

Aby rozpocząć wideo automatycznie, użyj autoplayatrybutu:

Przykład

<video width="320" height="240" autoplay>
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">
Your browser does not support the video tag.
</video>

Uwaga: przeglądarki Chromium w większości przypadków nie pozwalają na autoodtwarzanie. Jednak wyciszone autoodtwarzanie jest zawsze dozwolone.

Dodaj mutedpo autoplay, aby Twój film zaczął się automatycznie odtwarzać (ale wyciszony):

Przykład

<video width="320" height="240" autoplay muted>
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">
Your browser does not support the video tag.
</video>

Obsługa przeglądarki

Liczby w tabeli określają pierwszą wersję przeglądarki, która w pełni obsługuje dany <video>element.

Element
<video> 4.0 9.0 3.5 4.0 10.5


Formaty wideo HTML

Istnieją trzy obsługiwane formaty wideo: MP4, WebM i Ogg. Obsługiwane przez przeglądarkę różne formaty to:

Browser MP4 WebM Ogg
Edge YES YES YES
Chrome YES YES YES
Firefox YES YES YES
Safari YES YES NO
Opera YES YES YES

Wideo HTML — typy mediów

File Format Media Type
MP4 video/mp4
WebM video/webm
Ogg video/ogg

Wideo HTML — metody, właściwości i zdarzenia

HTML DOM definiuje metody, właściwości i zdarzenia dla <video>elementu.

Umożliwia to ładowanie, odtwarzanie i wstrzymywanie filmów, a także ustawianie czasu trwania i głośności.

Istnieją również zdarzenia DOM, które mogą powiadamiać Cię, gdy wideo zaczyna się odtwarzać, jest wstrzymane itp.

Przykład: używanie JavaScript
Wideo dzięki uprzejmości Big Buck Bunny .

Aby uzyskać pełne informacje o modelu DOM, przejdź do naszej dokumentacji HTML Audio/Video DOM Reference .


Tagi wideo HTML

Tag Description
<video> Defines a video or movie
<source> Defines multiple media resources for media elements, such as <video> and <audio>
<track> Defines text tracks in media players