Samouczek HTML

Strona główna HTML Wprowadzenie do HTML Edytory HTML Podstawy HTML Elementy HTML Atrybuty HTML Nagłówki HTML Akapity HTML Style HTML Formatowanie HTML Cytaty HTML Komentarze HTML Kolory HTML HTML CSS Linki HTML Obrazy HTML Ulubione HTML Tabele HTML Listy HTML Blok HTML i wbudowany Klasy HTML Identyfikator HTML Ramki HTML HTML JavaScript Ścieżki plików HTML Nagłówek HTML Układ HTML HTML Responsywne Kod komputerowy HTML Semantyka HTML Przewodnik po stylach HTML Jednostki HTML Symbole HTML Emotikony HTML Zestaw znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML HTML a XHTML

Formularze HTML

Formularze HTML Atrybuty formularza HTML Elementy formularza HTML Typy danych wejściowych HTML Atrybuty wejściowe HTML Atrybuty formularza wejściowego HTML

Grafika HTML

Płótno HTML HTML SVG

Media HTML

Media HTML Wideo HTML Dźwięk HTML Wtyczki HTML HTML YouTube

API HTML

Geolokalizacja HTML Przeciągnij/upuść HTML Magazyn sieciowy HTML HTML Web Workers HTML SSE

Przykłady HTML

Przykłady HTML Quiz HTML Ćwiczenia HTML Certyfikat HTML Podsumowanie HTML Dostępność HTML

Odniesienia HTML

Lista znaczników HTML Atrybuty HTML Globalne atrybuty HTML Obsługa przeglądarki HTML Zdarzenia HTML Kolory HTML Płótno HTML HTML audio/wideo Dokumenty HTML Zestawy znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML Kody językowe HTML Wiadomości HTTP Metody HTTP Konwerter PX na EM Skróty klawiszowe

Style HTML - CSS


CSS oznacza kaskadowe arkusze stylów.

CSS oszczędza dużo pracy. Może kontrolować układ wielu stron internetowych jednocześnie.


CSS = Style i kolory

Manipuluj tekstem
Kolory,  Pudełka


Co to jest CSS?

Kaskadowe arkusze stylów (CSS) służą do formatowania układu strony internetowej.

Dzięki CSS możesz kontrolować kolor, czcionkę, rozmiar tekstu, odstępy między elementami, rozmieszczenie i rozmieszczenie elementów, jakie obrazy tła lub kolory tła mają być używane, różne wyświetlacze dla różnych urządzeń i rozmiarów ekranu oraz wiele więcej!

Wskazówka: słowo kaskadowe oznacza, że ​​styl zastosowany do elementu nadrzędnego będzie również stosowany do wszystkich elementów potomnych w obrębie rodzica. Tak więc, jeśli ustawisz kolor tekstu podstawowego na „niebieski”, wszystkie nagłówki, akapity i inne elementy tekstowe w treści również otrzymają ten sam kolor (chyba że określisz coś innego)!


Korzystanie z CSS

CSS można dodać do dokumentów HTML na 3 sposoby:

 • Inline - za pomocą styleatrybutu wewnątrz elementów HTML
 • Wewnętrzne - za pomocą <style>elementu w <head>sekcji
 • Zewnętrzny - za pomocą <link> elementu do linku do zewnętrznego pliku CSS

Najpopularniejszym sposobem dodawania CSS jest przechowywanie stylów w zewnętrznych plikach CSS. Jednak w tym samouczku użyjemy stylów wbudowanych i wewnętrznych, ponieważ jest to łatwiejsze do zademonstrowania i łatwiejsze do wypróbowania samodzielnie.


Wbudowany CSS

Wbudowany CSS służy do zastosowania unikalnego stylu do pojedynczego elementu HTML.

Wbudowany CSS używa styleatrybutu elementu HTML.

Poniższy przykład ustawia kolor tekstu <h1>elementu na niebieski, a kolor tekstu <p>elementu na czerwony:

Przykład

<h1 style="color:blue;">A Blue Heading</h1>

<p style="color:red;">A red paragraph.</p>


Wewnętrzny CSS

Wewnętrzny CSS służy do definiowania stylu dla pojedynczej strony HTML.

Wewnętrzny CSS jest zdefiniowany w <head>sekcji strony HTML w <style>elemencie.

Poniższy przykład ustawia kolor tekstu WSZYSTKICH <h1>elementów (na tej stronie) na niebieski, a kolor tekstu WSZYSTKICH <p>elementów na czerwony. Dodatkowo strona będzie wyświetlana z tłem w kolorze „powderblue”: 

Przykład

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {background-color: powderblue;}
h1   {color: blue;}
p    {color: red;}
</style>
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>

Zewnętrzny CSS

Zewnętrzny arkusz stylów służy do definiowania stylu dla wielu stron HTML.

Aby użyć zewnętrznego arkusza stylów, dodaj do niego łącze w <head>sekcji każdej strony HTML:

Przykład

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>

Zewnętrzny arkusz stylów można napisać w dowolnym edytorze tekstu. Plik nie może zawierać kodu HTML i musi być zapisany z rozszerzeniem .css.

Oto jak wygląda plik „styles.css”:

"style.css":

body {
  background-color: powderblue;
}
h1 {
  color: blue;
}
p {
  color: red;
}

Wskazówka: Za pomocą zewnętrznego arkusza stylów możesz zmienić wygląd całej witryny internetowej, zmieniając jeden plik!


Kolory, czcionki i rozmiary CSS

Tutaj zademonstrujemy niektóre powszechnie używane właściwości CSS. Więcej o nich dowiesz się później.

Właściwość CSS colordefiniuje używany kolor tekstu.

Właściwość CSS font-familydefiniuje czcionkę, która ma być użyta.

Właściwość CSS font-sizedefiniuje używany rozmiar tekstu.

Przykład

Korzystanie z właściwości CSS color, font-family i font-size:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h1 {
  color: blue;
  font-family: verdana;
  font-size: 300%;
}
p {
  color: red;
  font-family: courier;
  font-size: 160%;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>

Obramowanie CSS

Właściwość CSS borderdefiniuje obramowanie wokół elementu HTML.

Wskazówka: możesz zdefiniować obramowanie dla prawie wszystkich elementów HTML.

Przykład

Korzystanie z właściwości granicy CSS: 

p {
  border: 2px solid powderblue;
}

Dopełnienie CSS

Właściwość CSS paddingdefiniuje dopełnienie (spację) między tekstem a obramowaniem.

Przykład

Wykorzystanie właściwości obramowania i dopełnienia CSS:

p {
  border: 2px solid powderblue;
  padding: 30px;
}

Margines CSS

Właściwość CSS margindefiniuje margines (spację) poza obramowaniem.

Przykład

Wykorzystanie właściwości obramowania i marginesów CSS:

p {
  border: 2px solid powderblue;
  margin: 50px;
}

Link do zewnętrznego CSS

Do zewnętrznych arkuszy stylów można odwoływać się za pomocą pełnego adresu URL lub ścieżki odnoszącej się do bieżącej strony internetowej.

Przykład

W tym przykładzie wykorzystano pełny adres URL do linku do arkusza stylów:

<link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/html/styles.css">

Przykład

Ten przykład łączy się z arkuszem stylów znajdującym się w folderze html w bieżącej witrynie internetowej: 

<link rel="stylesheet" href="/html/styles.css">

Przykład

Ten przykład łączy się z arkuszem stylów znajdującym się w tym samym folderze co bieżąca strona:

<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Możesz przeczytać więcej o ścieżkach plików w rozdziale Ścieżki plików HTML .


Podsumowanie rozdziału

 • Użyj atrybutu HTML styledo stylizacji w tekście
 • Użyj <style>elementu HTML do zdefiniowania wewnętrznego CSS
 • Użyj <link>elementu HTML, aby odwołać się do zewnętrznego pliku CSS
 • Użyj <head>elementu HTML do przechowywania elementów <style> i <link>
 • Użyj colorwłaściwości CSS dla kolorów tekstu
 • Użyj właściwości CSS font-familydla czcionek tekstowych
 • Użyj właściwości CSS font-sizedla rozmiarów tekstu
 • Użyj borderwłaściwości CSS dla obramowań
 • Użyj paddingwłaściwości CSS dla spacji wewnątrz obramowania
 • Użyj marginwłaściwości CSS dla przestrzeni poza obramowaniem

Wskazówka: Więcej informacji o CSS znajdziesz w naszym samouczku CSS .


Ćwiczenia HTML

Sprawdź się za pomocą ćwiczeń

Ćwiczenie:

Użyj CSS, aby ustawić kolor tła dokumentu (treści) na żółty.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>

  :żółty;

</style>
</head>
<body>

<h1>Moja strona główna</h1>

</body>
</html>


Tagi stylu HTML

Tag Description
<style> Defines style information for an HTML document
<link> Defines a link between a document and an external resource

Pełną listę wszystkich dostępnych tagów HTML można znaleźć w naszym podręczniku HTML Tag Reference .