Samouczek HTML

Strona główna HTML Wprowadzenie do HTML Edytory HTML Podstawy HTML Elementy HTML Atrybuty HTML Nagłówki HTML Akapity HTML Style HTML Formatowanie HTML Cytaty HTML Komentarze HTML Kolory HTML HTML CSS Linki HTML Obrazy HTML Ulubione HTML Tabele HTML Listy HTML Blok HTML i wbudowany Klasy HTML Identyfikator HTML Ramki HTML HTML JavaScript Ścieżki plików HTML Nagłówek HTML Układ HTML HTML Responsywne Kod komputerowy HTML Semantyka HTML Przewodnik po stylach HTML Jednostki HTML Symbole HTML Emotikony HTML Zestaw znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML HTML a XHTML

Formularze HTML

Formularze HTML Atrybuty formularza HTML Elementy formularza HTML Typy danych wejściowych HTML Atrybuty wejściowe HTML Atrybuty formularza wejściowego HTML

Grafika HTML

Płótno HTML HTML SVG

Media HTML

Media HTML Wideo HTML Dźwięk HTML Wtyczki HTML HTML YouTube

API HTML

Geolokalizacja HTML Przeciągnij/upuść HTML Magazyn sieciowy HTML HTML Web Workers HTML SSE

Przykłady HTML

Przykłady HTML Quiz HTML Ćwiczenia HTML Certyfikat HTML Podsumowanie HTML Dostępność HTML

Odniesienia HTML

Lista znaczników HTML Atrybuty HTML Globalne atrybuty HTML Obsługa przeglądarki HTML Zdarzenia HTML Kolory HTML Płótno HTML HTML audio/wideo Dokumenty HTML Zestawy znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML Kody językowe HTML Wiadomości HTTP Metody HTTP Konwerter PX na EM Skróty klawiszowe

Formularze HTML


Formularz HTML służy do zbierania danych wejściowych użytkownika. Dane wejściowe użytkownika są najczęściej wysyłane na serwer w celu przetworzenia.


Przykład<forma> Element

Element HTML <form>służy do tworzenia formularza HTML do wprowadzania danych przez użytkownika:

<form>
.
form elements
.
</form>

Element <form>jest kontenerem dla różnych typów elementów wejściowych, takich jak: pola tekstowe, pola wyboru, przyciski radiowe, przyciski przesyłania itp.

Wszystkie różne elementy formularza zostały omówione w tym rozdziale: Elementy formularza HTML .


Element <wejście>

Element HTML <input>jest najczęściej używanym elementem formularza.

W zależności od atrybutu <input>element może być wyświetlany na wiele sposobów .type

Oto kilka przykładów:

Rodzaj Opis
<input type="text"> Wyświetla jednowierszowe pole wprowadzania tekstu
<input type="radio"> Wyświetla przycisk radiowy (do wyboru jednej z wielu opcji)
<input type="pole wyboru"> Wyświetla pole wyboru (do wyboru zero lub więcej z wielu opcji)
<input type="prześlij"> Wyświetla przycisk przesyłania (do przesłania formularza)
<input type="przycisk"> Wyświetla klikalny przycisk

Wszystkie różne typy danych wejściowych zostały omówione w tym rozdziale: Typy wejściowe HTML .Pola tekstowe

Definiuje jednowierszowe pole wejściowe do <input type="text">wprowadzania tekstu.

Przykład

Formularz z polami wprowadzania tekstu:

<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname">
</form>

Tak powyższy kod HTML będzie wyświetlany w przeglądarce:

Imię:

Nazwisko:

Uwaga: sam formularz nie jest widoczny. Należy również zauważyć, że domyślna szerokość pola wejściowego to 20 znaków.


Element <etykieta>

Zwróć uwagę na użycie <label>elementu w powyższym przykładzie.

Znacznik <label>definiuje etykietę dla wielu elementów formularza.

Element <label>jest przydatny dla użytkowników czytników ekranu, ponieważ czytnik ekranu odczyta na głos etykietę, gdy użytkownik skupi się na elemencie wejściowym.

Element <label>pomaga również użytkownikom, którzy mają trudności z klikaniem bardzo małych obszarów (takich jak przyciski radiowe lub pola wyboru) - ponieważ gdy użytkownik kliknie tekst w <label>elemencie, przełącza przycisk radiowy/pole wyboru.

Atrybut tagu powinien być równy foratrybutowi elementu , aby powiązać je ze sobą.<label>id<input>


Przyciski radiowe

<input type="radio">Definiuje przycisk radiowy .

Przyciski radiowe pozwalają użytkownikowi wybrać JEDNĄ z ograniczonej liczby opcji.

Przykład

Formularz z przyciskami opcji:

<p>Choose your favorite Web language:</p>

<form>
  <input type="radio" id="html" name="fav_language" value="HTML">
  <label for="html">HTML</label><br>
  <input type="radio" id="css" name="fav_language" value="CSS">
  <label for="css">CSS</label><br>
  <input type="radio" id="javascript" name="fav_language" value="JavaScript">
  <label for="javascript">JavaScript</label>
</form>

Tak powyższy kod HTML będzie wyświetlany w przeglądarce:

Wybierz swój ulubiony język sieciowy:
Pola wyboru

<input type="checkbox">Definiuje pole wyboru .

Pola wyboru pozwalają użytkownikowi wybrać ZERO lub WIĘCEJ opcji z ograniczonej liczby wyborów.

Przykład

Formularz z polami wyboru:

<form>
  <input type="checkbox" id="vehicle1" name="vehicle1" value="Bike">
  <label for="vehicle1"> I have a bike</label><br>
  <input type="checkbox" id="vehicle2" name="vehicle2" value="Car">
  <label for="vehicle2"> I have a car</label><br>
  <input type="checkbox" id="vehicle3" name="vehicle3" value="Boat">
  <label for="vehicle3"> I have a boat</label>
</form>

Tak powyższy kod HTML będzie wyświetlany w przeglądarce:
Przycisk przesyłania

Definiuje przycisk do <input type="submit">przesyłania danych formularza do obsługi formularzy.

Procedura obsługi formularzy to zazwyczaj plik na serwerze ze skryptem do przetwarzania danych wejściowych.

Procedura obsługi formularza jest określona w action atrybucie formularza.

Przykład

Formularz z przyciskiem prześlij:

<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

Tak powyższy kod HTML będzie wyświetlany w przeglądarce:

Imię:

Nazwisko:Atrybut nazwy dla <input>

Zwróć uwagę, że każde pole wejściowe musi mieć nameatrybut do przesłania.

Jeśli nameatrybut zostanie pominięty, wartość pola wejściowego nie zostanie w ogóle wysłana.

Przykład

W tym przykładzie nie zostanie przesłana wartość pola wejściowego „Imię”: 

<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" value="John"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

Ćwiczenia HTML

Sprawdź się za pomocą ćwiczeń

Ćwiczenie:

W formularzu poniżej dodaj pole wejściowe z typem „przycisk” i wartością „OK”.

<formularz>
<>
</form>