Samouczek HTML

Strona główna HTML Wprowadzenie do HTML Edytory HTML Podstawy HTML Elementy HTML Atrybuty HTML Nagłówki HTML Akapity HTML Style HTML Formatowanie HTML Cytaty HTML Komentarze HTML Kolory HTML HTML CSS Linki HTML Obrazy HTML Ulubione HTML Tabele HTML Listy HTML Blok HTML i wbudowany Klasy HTML Identyfikator HTML Ramki HTML HTML JavaScript Ścieżki plików HTML Nagłówek HTML Układ HTML HTML Responsywne Kod komputerowy HTML Semantyka HTML Przewodnik po stylach HTML Jednostki HTML Symbole HTML Emotikony HTML Zestaw znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML HTML a XHTML

Formularze HTML

Formularze HTML Atrybuty formularza HTML Elementy formularza HTML Typy danych wejściowych HTML Atrybuty wejściowe HTML Atrybuty formularza wejściowego HTML

Grafika HTML

Płótno HTML HTML SVG

Media HTML

Media HTML Wideo HTML Dźwięk HTML Wtyczki HTML HTML YouTube

API HTML

Geolokalizacja HTML Przeciągnij/upuść HTML Magazyn sieciowy HTML HTML Web Workers HTML SSE

Przykłady HTML

Przykłady HTML Quiz HTML Ćwiczenia HTML Certyfikat HTML Podsumowanie HTML Dostępność HTML

Odniesienia HTML

Lista znaczników HTML Atrybuty HTML Globalne atrybuty HTML Obsługa przeglądarki HTML Zdarzenia HTML Kolory HTML Płótno HTML HTML audio/wideo Dokumenty HTML Zestawy znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML Kody językowe HTML Wiadomości HTTP Metody HTTP Konwerter PX na EM Skróty klawiszowe

Dostępność HTML


Dostępność HTML

Zawsze pisz kod HTML z myślą o dostępności!

Zapewnij użytkownikowi dobry sposób na nawigację i interakcję z Twoją witryną. Postaraj się, aby Twój kod HTML był jak najbardziej semantyczny .


Semantyczny HTML

Semantyczny HTML oznacza używanie w miarę możliwości poprawnych elementów HTML do ich właściwego celu. Elementy semantyczne to elementy mające znaczenie; jeśli potrzebujesz przycisku, użyj <button>elementu (a nie <div>elementu).

Semantyczny

<button>Report an Error</button>

Niesemantyczne

<div>Report an Error</div>

Semantyczny HTML nadaje kontekst czytnikom ekranu, które czytają na głos zawartość strony.

Mając na uwadze przykład przycisku:

  • przyciski mają domyślnie bardziej odpowiednią stylizację
  • czytnik ekranu identyfikuje go jako przycisk
  • z możliwością skupienia
  • możliwe do kliknięcia

Przycisk jest również dostępny dla osób polegających na nawigacji wyłącznie za pomocą klawiatury; można go klikać zarówno myszą, jak i klawiszami, a także można go przełączać między nimi (za pomocą klawisza tabulatora na klawiaturze).

Przykłady elementów niesemantycznych : <div>oraz <span>- Nie mówią nic o swojej zawartości.

Przykłady elementów semantycznych : <form>, <table>, i <article>- Wyraźnie określa swoją zawartość.


Nagłówki są ważne

Nagłówki są definiowane za pomocą znaczników <h1>to :<h6>

Przykład

<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>

Wyszukiwarki używają nagłówków do indeksowania struktury i zawartości Twoich stron internetowych.

Użytkownicy przeglądają Twoje strony według ich nagłówków. Ważne jest, aby używać nagłówków, aby pokazać strukturę dokumentu i relacje między różnymi sekcjami.

Czytniki ekranu również używają nagłówków jako narzędzia nawigacyjnego. Różne rodzaje nagłówków określają zarys strony. <h1>nagłówki powinny być używane jako nagłówki główne, po których następują <h2>nagłówki, potem mniej ważne <h3>i tak dalej.

Uwaga: Używaj nagłówków HTML tylko jako nagłówków. Nie używaj nagłówków, aby tekst był DUŻY lub pogrubiony .alternatywny tekst

altAtrybut udostępnia tekst alternatywny dla obrazu, jeśli użytkownik z jakiegoś powodu nie może go wyświetlić (z powodu wolnego połączenia, błędu w atrybucie src lub jeśli użytkownik korzysta z czytnika ekranu).

Wartość altatrybutu powinna opisywać obraz:

Przykład

<img src="img_chania.jpg" alt="A narrow city street with flowers in Chania">

Jeśli przeglądarka nie może znaleźć obrazu, wyświetli wartość alt atrybutu:

Przykład

<img src="wrongname.gif" alt="A narrow city street with flowers in Chania">

Zadeklaruj język

Powinieneś zawsze dołączyć lang atrybut wewnątrz <html>tagu, aby zadeklarować język strony WWW. Ma to pomóc wyszukiwarkom i przeglądarkom.

Poniższy przykład określa język angielski:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>

...

</body>
</html>

Użyj jasnego języka

Zawsze używaj jasnego języka, który jest łatwy do zrozumienia. Staraj się także unikać znaków, które nie mogą być wyraźnie odczytane przez czytnik ekranu. Na przykład:

  • Staraj się, aby zdania były jak najkrótsze
  • Unikaj kresek. Zamiast pisać 1-3, napisz od 1 do 3
  • Unikaj skrótów. Zamiast pisać luty, napisz luty
  • Unikaj slangowych słów

Utwórz dobry tekst linku

Tekst linku powinien jasno wyjaśniać, jakie informacje uzyska czytelnik, klikając ten link.

Przykłady dobrych i złych linków:

Uwaga: ta strona stanowi wprowadzenie do ułatwień dostępu w sieci. Odwiedź nasz samouczek ułatwień dostępu , aby uzyskać więcej informacji.