Samouczek HTML

Strona główna HTML Wprowadzenie do HTML Edytory HTML Podstawy HTML Elementy HTML Atrybuty HTML Nagłówki HTML Akapity HTML Style HTML Formatowanie HTML Cytaty HTML Komentarze HTML Kolory HTML HTML CSS Linki HTML Obrazy HTML Ulubione HTML Tabele HTML Listy HTML Blok HTML i wbudowany Klasy HTML Identyfikator HTML Ramki HTML HTML JavaScript Ścieżki plików HTML Nagłówek HTML Układ HTML HTML Responsywne Kod komputerowy HTML Semantyka HTML Przewodnik po stylach HTML Jednostki HTML Symbole HTML Emotikony HTML Zestaw znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML HTML a XHTML

Formularze HTML

Formularze HTML Atrybuty formularza HTML Elementy formularza HTML Typy danych wejściowych HTML Atrybuty wejściowe HTML Atrybuty formularza wejściowego HTML

Grafika HTML

Płótno HTML HTML SVG

Media HTML

Media HTML Wideo HTML Dźwięk HTML Wtyczki HTML HTML YouTube

API HTML

Geolokalizacja HTML Przeciągnij/upuść HTML Magazyn sieciowy HTML HTML Web Workers HTML SSE

Przykłady HTML

Przykłady HTML Quiz HTML Ćwiczenia HTML Certyfikat HTML Podsumowanie HTML Dostępność HTML

Odniesienia HTML

Lista znaczników HTML Atrybuty HTML Globalne atrybuty HTML Obsługa przeglądarki HTML Zdarzenia HTML Kolory HTML Płótno HTML HTML audio/wideo Dokumenty HTML Zestawy znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML Kody językowe HTML Wiadomości HTTP Metody HTTP Konwerter PX na EM Skróty klawiszowe

Atrybuty HTML


Atrybuty HTML dostarczają dodatkowych informacji o elementach HTML.


Atrybuty HTML

 • Wszystkie elementy HTML mogą mieć atrybuty
 • Atrybuty dostarczają dodatkowych informacji o elementach
 • Atrybuty są zawsze określone w tagu początkowym
 • Atrybuty zwykle występują w parach nazwa/wartość, np. nazwa="wartość"

Atrybut href

Znacznik <a>definiuje hiperłącze. hrefAtrybut określa adres URL strony, do której prowadzi link :

Przykład

<a href="https://www.w3schools.com">Visit W3Schools</a>

Więcej o linkach dowiesz się w naszym rozdziale Linki HTML .


Atrybut src

Tag <img>służy do osadzenia obrazu na stronie HTML. Atrybut określa ścieżkę srcdo wyświetlanego obrazu:

Przykład

<img src="img_girl.jpg">

Istnieją dwa sposoby określenia adresu URL w src atrybucie:

1. Bezwzględny adres URL — łącza do zewnętrznego obrazu umieszczonego na innej stronie internetowej. Przykład: src="https://www.w3schools.com/images/img_girl.jpg" .

Uwagi: Obrazy zewnętrzne mogą być objęte prawami autorskimi. Jeśli nie uzyskasz pozwolenia na jego używanie, możesz naruszać prawa autorskie. Ponadto nie można kontrolować obrazów zewnętrznych; można go nagle usunąć lub zmienić.

2. Względny adres URL — linki do obrazu umieszczonego w witrynie. Tutaj adres URL nie zawiera nazwy domeny. Jeśli adres URL zaczyna się bez ukośnika, będzie on odnosił się do bieżącej strony. Przykład: src="img_girl.jpg". Jeśli adres URL zaczyna się od ukośnika, będzie powiązany z domeną. Przykład: src="/images/img_girl.jpg".

Wskazówka: prawie zawsze najlepiej jest używać względnych adresów URL. Nie zepsują się, jeśli zmienisz domenę.


Atrybuty szerokości i wysokości

Znacznik <img>powinien zawierać również atrybuty widthi heightokreślające szerokość i wysokość obrazu (w pikselach):

Przykład

<img src="img_girl.jpg" width="500" height="600">

Atrybut alt

Wymagany altatrybut <img> znacznika określa tekst alternatywny dla obrazu, jeśli z jakiegoś powodu obraz nie może zostać wyświetlony. Może to być spowodowane wolnym połączeniem, błędem w srcatrybucie lub używaniem przez użytkownika czytnika ekranu.

Przykład

<img src="img_girl.jpg" alt="Girl with a jacket">

Przykład

Zobacz, co się stanie, jeśli spróbujemy wyświetlić obraz, który nie istnieje:

<img src="img_typo.jpg" alt="Girl with a jacket">

Dowiesz się więcej o obrazach w naszym rozdziale Obrazy HTML .Atrybut stylu

styleAtrybut służy do dodawania stylów do elementu, takich jak kolor, czcionka, rozmiar i inne .

Przykład

<p style="color:red;">This is a red paragraph.</p>

Więcej o stylach dowiesz się w naszym rozdziale Style HTML .


Atrybut języka

Powinieneś zawsze dołączyć langatrybut wewnątrz <html>tagu, aby zadeklarować język strony WWW. Ma to pomóc wyszukiwarkom i przeglądarkom.

Poniższy przykład określa język angielski:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
...
</body>
</html>

Kody krajów można również dodać do kodu języka w lang atrybucie. Tak więc pierwsze dwa znaki określają język strony HTML, a ostatnie dwa znaki określają kraj.

Poniższy przykład określa angielski jako język i Stany Zjednoczone jako kraj:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en-US">
<body>
...
</body>
</html>

Wszystkie kody językowe można zobaczyć w naszym podręczniku HTML Language Code Reference .


Tytuł Atrybut

titleAtrybut definiuje dodatkowe informacje o elemencie .

Wartość atrybutu title zostanie wyświetlona jako podpowiedź po najechaniu myszą na element:

Przykład

<p title="I'm a tooltip">This is a paragraph.</p>

Sugerujemy: Zawsze używaj atrybutów pisanych małymi literami

Standard HTML nie wymaga nazw atrybutów pisanych małymi literami.

Atrybut tytułu (i wszystkie inne atrybuty) można zapisać wielkimi lub małymi literami, takimi jak tytuł lub TITLE .

Jednak W3C zaleca atrybuty małych liter w HTML i wymaga atrybutów małych liter dla bardziej rygorystycznych typów dokumentów, takich jak XHTML.

W W3Schools zawsze używamy nazw atrybutów pisanych małymi literami.


Sugerujemy: Zawsze cytuj wartości atrybutów

Standard HTML nie wymaga cudzysłowów wokół wartości atrybutów.

Jednak W3C zaleca cytaty w HTML i wymaga cytatów dla bardziej rygorystycznych typów dokumentów, takich jak XHTML.

Dobry:

<a href="https://www.w3schools.com/html/">Visit our HTML tutorial</a>

Zły:

<a href=https://www.w3schools.com/html/>Visit our HTML tutorial</a>

Czasami trzeba użyć cudzysłowów. Ten przykład nie wyświetli poprawnie atrybutu title, ponieważ zawiera spację:

Przykład

<p title=About W3Schools>

 W W3Schools zawsze używamy cudzysłowów wokół wartości atrybutów.


Cytaty pojedyncze czy podwójne?

Podwójne cudzysłowy wokół wartości atrybutów są najczęstsze w HTML, ale można również użyć pojedynczych cudzysłowów.

W niektórych sytuacjach, gdy sama wartość atrybutu zawiera cudzysłowy, konieczne jest użycie cudzysłowów pojedynczych:

<p title='John "ShotGun" Nelson'>

Lub odwrotnie:

<p title="John 'ShotGun' Nelson">

Podsumowanie rozdziału

 • Wszystkie elementy HTML mogą mieć atrybuty
 • hrefAtrybut of określa <a>adres URL strony, do której prowadzi link
 • srcAtrybut of określa <img>ścieżkę do wyświetlanego obrazu
 • I atrybuty widthzapewniają informacje o rozmiarze obrazówheight<img>
 • altAtrybut of zapewnia <img>alternatywny tekst dla obrazu
 • styleAtrybut służy do dodawania stylów do elementu, takich jak kolor, czcionka, rozmiar i inne
 • langAtrybut tagu deklaruje język <html>strony internetowej
 • titleAtrybut definiuje dodatkowe informacje o elemencie

Ćwiczenia HTML

Sprawdź się za pomocą ćwiczeń

Ćwiczenie:

Dodaj „podpowiedź” do poniższego akapitu z tekstem „O W3Schools”.

<p ="O W3Schools">W3Schools to witryna dla programistów internetowych.</p>


Dokumentacja atrybutów HTML

Pełna lista wszystkich atrybutów dla każdego elementu HTML znajduje się w naszym: HTML Attribute Reference .