Samouczek HTML

Strona główna HTML Wprowadzenie do HTML Edytory HTML Podstawy HTML Elementy HTML Atrybuty HTML Nagłówki HTML Akapity HTML Style HTML Formatowanie HTML Cytaty HTML Komentarze HTML Kolory HTML HTML CSS Linki HTML Obrazy HTML Ulubione HTML Tabele HTML Listy HTML Blok HTML i wbudowany Klasy HTML Identyfikator HTML Ramki HTML HTML JavaScript Ścieżki plików HTML Nagłówek HTML Układ HTML HTML Responsywne Kod komputerowy HTML Semantyka HTML Przewodnik po stylach HTML Jednostki HTML Symbole HTML Emotikony HTML Zestaw znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML HTML a XHTML

Formularze HTML

Formularze HTML Atrybuty formularza HTML Elementy formularza HTML Typy danych wejściowych HTML Atrybuty wejściowe HTML Atrybuty formularza wejściowego HTML

Grafika HTML

Płótno HTML HTML SVG

Media HTML

Media HTML Wideo HTML Dźwięk HTML Wtyczki HTML HTML YouTube

API HTML

Geolokalizacja HTML Przeciągnij/upuść HTML Magazyn sieciowy HTML HTML Web Workers HTML SSE

Przykłady HTML

Przykłady HTML Quiz HTML Ćwiczenia HTML Certyfikat HTML Podsumowanie HTML Dostępność HTML

Odniesienia HTML

Lista znaczników HTML Atrybuty HTML Globalne atrybuty HTML Obsługa przeglądarki HTML Zdarzenia HTML Kolory HTML Płótno HTML HTML audio/wideo Dokumenty HTML Zestawy znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML Kody językowe HTML Wiadomości HTTP Metody HTTP Konwerter PX na EM Skróty klawiszowe

Stylizacja tabeli HTML


Użyj CSS, aby Twoje tabele wyglądały lepiej.


Tabela HTML - Zebra Stripes

Jeśli dodasz kolor tła w co drugim rzędzie tabeli, uzyskasz ładny efekt pasków zebry.

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

Aby wystylizować każdy inny element wiersza tabeli, użyj :nth-child(even) selektora w ten sposób:

Przykład

tr:nth-child(even) {
  background-color: #D6EEEE;
}

Uwaga: jeśli użyjesz (odd)zamiast (even), stylizacja zostanie zastosowana w wierszu 1,3,5 itd. zamiast 2,4,6 itd.


Tabela HTML - pionowe paski zebry

Aby utworzyć pionowe paski zebry, stylizuj co drugą kolumnę , a nie co drugi wiersz .

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

Ustaw :nth-child(even)elementy danych dla tabeli w następujący sposób:

Przykład

td:nth-child(even), th:nth-child(even) {
  background-color: #D6EEEE;
}

Uwaga: Umieść :nth-child()selektor na obu elementach thi td , jeśli chcesz, aby stylizacja dotyczyła zarówno nagłówków, jak i zwykłych komórek tabeli.Połącz pionowe i poziome paski zebry

Możesz połączyć stylizację z dwóch powyższych przykładów i będziesz mieć paski w co drugim rzędzie i co drugiej kolumnie.

Jeśli użyjesz przezroczystego koloru, uzyskasz efekt nakładania się.

                 
                 
                 
                 
                 

Użyj rgba()koloru, aby określić przezroczystość koloru:

Przykład

tr:nth-child(even) {
  background-color: rgba(150, 212, 212, 0.4);
}

th:nth-child(even),td:nth-child(even) {
  background-color: rgba(150, 212, 212, 0.4);
}

Przegrody poziome

Imię Nazwisko Oszczędności
Piotr Gryf 100 zł
Lois Gryf 150 zł
Joe Swanson 300 zł

Jeśli określisz granice tylko na dole każdego wiersza tabeli, otrzymasz tabelę z poziomymi przegrodami.

Dodaj border-bottomwłaściwość do wszystkich trelementów, aby uzyskać poziome dzielniki:

Przykład

tr {
  border-bottom: 1px solid #ddd;
}

Unoszący się stół

Użyj :hoverselektora, traby podświetlić wiersze tabeli po najechaniu myszą:

Imię Nazwisko Oszczędności
Piotr Gryf 100 zł
Lois Gryf 150 zł
Joe Swanson 300 zł

Przykład

tr:hover {background-color: #D6EEEE;}