Samouczek HTML

Strona główna HTML Wprowadzenie do HTML Edytory HTML Podstawy HTML Elementy HTML Atrybuty HTML Nagłówki HTML Akapity HTML Style HTML Formatowanie HTML Cytaty HTML Komentarze HTML Kolory HTML HTML CSS Linki HTML Obrazy HTML Ulubione HTML Tabele HTML Listy HTML Blok HTML i wbudowany Klasy HTML Identyfikator HTML Ramki HTML HTML JavaScript Ścieżki plików HTML Nagłówek HTML Układ HTML HTML Responsywne Kod komputerowy HTML Semantyka HTML Przewodnik po stylach HTML Jednostki HTML Symbole HTML Emotikony HTML Zestaw znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML HTML a XHTML

Formularze HTML

Formularze HTML Atrybuty formularza HTML Elementy formularza HTML Typy danych wejściowych HTML Atrybuty wejściowe HTML Atrybuty formularza wejściowego HTML

Grafika HTML

Płótno HTML HTML SVG

Media HTML

Media HTML Wideo HTML Dźwięk HTML Wtyczki HTML HTML YouTube

API HTML

Geolokalizacja HTML Przeciągnij/upuść HTML Magazyn sieciowy HTML HTML Web Workers HTML SSE

Przykłady HTML

Przykłady HTML Quiz HTML Ćwiczenia HTML Certyfikat HTML Podsumowanie HTML Dostępność HTML

Odniesienia HTML

Lista znaczników HTML Atrybuty HTML Globalne atrybuty HTML Obsługa przeglądarki HTML Zdarzenia HTML Kolory HTML Płótno HTML HTML audio/wideo Dokumenty HTML Zestawy znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML Kody językowe HTML Wiadomości HTTP Metody HTTP Konwerter PX na EM Skróty klawiszowe

Listy uporządkowane w formacie HTML


Znacznik HTML <ol>definiuje uporządkowaną listę. Uporządkowana lista może być numeryczna lub alfabetyczna.


Zamówiona lista HTML

Uporządkowana lista zaczyna się od <ol>tagu. Każdy element listy zaczyna się od <li>tagu.

Pozycje listy będą domyślnie oznaczone numerami:

Przykład

<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

Uporządkowana lista HTML — atrybut typu

typeAtrybut <ol>tagu, określa typ znacznika elementu listy :

Type Description
type="1" The list items will be numbered with numbers (default)
type="A" The list items will be numbered with uppercase letters
type="a" The list items will be numbered with lowercase letters
type="I" The list items will be numbered with uppercase roman numbers
type="i" The list items will be numbered with lowercase roman numbers

Liczby:

<ol type="1">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

Wielkie litery:

<ol type="A">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

Małe litery:

<ol type="a">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

Wielkie liczby rzymskie:

<ol type="I">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

Małe cyfry rzymskie:

<ol type="i">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>


Liczenie listy kontrolnej

Domyślnie uporządkowana lista zacznie liczyć od 1. Jeśli chcesz zacząć liczyć od określonej liczby, możesz użyć startatrybutu:

Przykład

<ol start="50">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

Zagnieżdżone listy HTML

Listy mogą być zagnieżdżone (lista wewnątrz listy):

Przykład

<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea
    <ol>
      <li>Black tea</li>
      <li>Green tea</li>
    </ol>
  </li>
  <li>Milk</li>
</ol>

Uwaga: element listy ( <li>) może zawierać nową listę i inne elementy HTML, takie jak obrazy i łącza itp.


Podsumowanie rozdziału

  • Użyj elementu HTML <ol>, aby zdefiniować uporządkowaną listę
  • Użyj typeatrybutu HTML, aby zdefiniować typ numeracji
  • Użyj <li>elementu HTML, aby zdefiniować element listy
  • Listy można zagnieżdżać
  • Pozycje listy mogą zawierać inne elementy HTML

Tagi listy HTML

Tag Description
<ul> Defines an unordered list
<ol> Defines an ordered list
<li> Defines a list item
<dl> Defines a description list
<dt> Defines a term in a description list
<dd> Describes the term in a description list

Pełną listę wszystkich dostępnych tagów HTML można znaleźć w naszym podręczniku HTML Tag Reference .