Samouczek HTML

Strona główna HTML Wprowadzenie do HTML Edytory HTML Podstawy HTML Elementy HTML Atrybuty HTML Nagłówki HTML Akapity HTML Style HTML Formatowanie HTML Cytaty HTML Komentarze HTML Kolory HTML HTML CSS Linki HTML Obrazy HTML Ulubione HTML Tabele HTML Listy HTML Blok HTML i wbudowany Klasy HTML Identyfikator HTML Ramki HTML HTML JavaScript Ścieżki plików HTML Nagłówek HTML Układ HTML HTML Responsywne Kod komputerowy HTML Semantyka HTML Przewodnik po stylach HTML Jednostki HTML Symbole HTML Emotikony HTML Zestaw znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML HTML a XHTML

Formularze HTML

Formularze HTML Atrybuty formularza HTML Elementy formularza HTML Typy danych wejściowych HTML Atrybuty wejściowe HTML Atrybuty formularza wejściowego HTML

Grafika HTML

Płótno HTML HTML SVG

Media HTML

Media HTML Wideo HTML Dźwięk HTML Wtyczki HTML HTML YouTube

API HTML

Geolokalizacja HTML Przeciągnij/upuść HTML Magazyn sieciowy HTML HTML Web Workers HTML SSE

Przykłady HTML

Przykłady HTML Quiz HTML Ćwiczenia HTML Certyfikat HTML Podsumowanie HTML Dostępność HTML

Odniesienia HTML

Lista znaczników HTML Atrybuty HTML Globalne atrybuty HTML Obsługa przeglądarki HTML Zdarzenia HTML Kolory HTML Płótno HTML HTML audio/wideo Dokumenty HTML Zestawy znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML Kody językowe HTML Wiadomości HTTP Metody HTTP Konwerter PX na EM Skróty klawiszowe

Linki HTML


Linki znajdują się na prawie wszystkich stronach internetowych. Łącza umożliwiają użytkownikom przechodzenie od strony do strony.


Łącza HTML — Hiperłącza

Łącza HTML to hiperłącza.

Możesz kliknąć łącze i przejść do innego dokumentu.

Kiedy najedziesz myszą na link, strzałka myszy zmieni się w małą rączkę.

Uwaga: link nie musi być tekstem. Link może być obrazem lub dowolnym innym elementem HTML!


Łącza HTML — składnia

Znacznik HTML <a>definiuje hiperłącze. Ma następującą składnię:

<a href="url">link text</a>

Najważniejszym atrybutem <a> elementu jest hrefatrybut, który wskazuje miejsce docelowe linku.

Tekst linku to część, która będzie widoczna dla czytelnika.

Kliknięcie w tekst linku przeniesie czytelnika na podany adres URL.

Przykład

Ten przykład pokazuje, jak utworzyć łącze do W3Schools.com:

<a href="https://www.w3schools.com/">Visit W3Schools.com!</a>

Domyślnie linki będą wyświetlane we wszystkich przeglądarkach w następujący sposób:

 • Nieodwiedzony link jest podkreślony i niebieski
 • Odwiedzony link jest podkreślony i fioletowy
 • Aktywny link jest podkreślony i czerwony

Wskazówka: Linki można oczywiście stylizować za pomocą CSS, aby uzyskać inny wygląd!


Łącza HTML — atrybut docelowy

Domyślnie połączona strona będzie wyświetlana w bieżącym oknie przeglądarki. Aby to zmienić, musisz określić inny cel łącza.

Atrybut określa , targetgdzie otworzyć połączony dokument.

Atrybut może mieć jedną z targetnastępujących wartości:

 • _self- Domyślna. Otwiera dokument w tym samym oknie/karcie, w którym został kliknięty
 • _blank- Otwiera dokument w nowym oknie lub karcie
 • _parent- Otwiera dokument w ramce nadrzędnej
 • _top- Otwiera dokument w całym oknie

Przykład

Użyj target="_blank", aby otworzyć połączony dokument w nowym oknie przeglądarki lub na nowej karcie:

<a href="https://www.w3schools.com/" target="_blank">Visit W3Schools!</a>

Bezwzględne adresy URL a względne adresy URL

W obu powyższych przykładach w atrybucie zastosowano bezwzględny adres URL (pełny adres internetowy) .href

Link lokalny (link do strony w tej samej witrynie) jest określany za pomocą względnego adresu URL (bez części „https://www”):

Przykład

<h2>Absolute URLs</h2>
<p><a href="https://www.w3.org/">W3C</a></p>
<p><a href="https://www.google.com/">Google</a></p>

<h2>Relative URLs</h2>
<p><a href="html_images.asp">HTML Images</a></p>
<p><a href="/css/default.asp">CSS Tutorial</a></p>


Linki HTML — użyj obrazu jako linku

Aby użyć obrazu jako linku, po prostu umieść <img> tag wewnątrz <a>tagu:

Przykład

<a href="default.asp">
<img src="smiley.gif" alt="HTML tutorial" style="width:42px;height:42px;">
</a>

Link do adresu e-mail

Użyj mailto:wewnątrz hrefatrybutu, aby utworzyć łącze otwierające program pocztowy użytkownika (aby umożliwić im wysłanie nowej wiadomości e-mail):

Przykład

<a href="mailto:[email protected]">Send email</a>

Przycisk jako link

Aby użyć przycisku HTML jako łącza, musisz dodać trochę kodu JavaScript.

JavaScript pozwala określić, co dzieje się podczas określonych wydarzeń, takich jak kliknięcie przycisku:

Przykład

<button onclick="document.location='default.asp'">HTML Tutorial</button>

Wskazówka: dowiedz się więcej o JavaScript w naszym samouczku JavaScript .


Tytuły linków

Atrybut określa dodatkowe informacje o titleelemencie. Informacje są najczęściej wyświetlane jako tekst podpowiedzi, gdy mysz przesuwa się nad elementem.

Przykład

<a href="https://www.w3schools.com/html/" title="Go to W3Schools HTML section">Visit our HTML Tutorial</a>

Więcej o bezwzględnych i względnych adresach URL

Przykład

Użyj pełnego adresu URL, aby utworzyć łącze do strony internetowej: 

<a href="https://www.w3schools.com/html/default.asp">HTML tutorial</a>

Przykład

Link do strony znajdującej się w folderze html w bieżącej witrynie internetowej: 

<a href="/html/default.asp">HTML tutorial</a>

Przykład

Link do strony znajdującej się w tym samym folderze co bieżąca strona: 

<a href="default.asp">HTML tutorial</a>

Możesz przeczytać więcej o ścieżkach plików w rozdziale Ścieżki plików HTML .


Podsumowanie rozdziału

 • Użyj <a>elementu, aby zdefiniować łącze
 • Użyj hrefatrybutu, aby zdefiniować adres linku
 • Użyj targetatrybutu, aby określić, gdzie otworzyć połączony dokument
 • Użyj <img>elementu (wewnątrz <a>), aby użyć obrazu jako łącza
 • Użyj mailto:schematu wewnątrz hrefatrybutu, aby utworzyć link otwierający program pocztowy użytkownika

Tagi linków HTML

Tag Description
<a>Defines a hyperlink

Pełną listę wszystkich dostępnych tagów HTML można znaleźć w naszym podręczniku HTML Tag Reference .