Samouczek HTML

Strona główna HTML Wprowadzenie do HTML Edytory HTML Podstawy HTML Elementy HTML Atrybuty HTML Nagłówki HTML Akapity HTML Style HTML Formatowanie HTML Cytaty HTML Komentarze HTML Kolory HTML HTML CSS Linki HTML Obrazy HTML Ulubione HTML Tabele HTML Listy HTML Blok HTML i wbudowany Klasy HTML Identyfikator HTML Ramki HTML HTML JavaScript Ścieżki plików HTML Nagłówek HTML Układ HTML HTML Responsywne Kod komputerowy HTML Semantyka HTML Przewodnik po stylach HTML Jednostki HTML Symbole HTML Emotikony HTML Zestaw znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML HTML a XHTML

Formularze HTML

Formularze HTML Atrybuty formularza HTML Elementy formularza HTML Typy danych wejściowych HTML Atrybuty wejściowe HTML Atrybuty formularza wejściowego HTML

Grafika HTML

Płótno HTML HTML SVG

Media HTML

Media HTML Wideo HTML Dźwięk HTML Wtyczki HTML HTML YouTube

API HTML

Geolokalizacja HTML Przeciągnij/upuść HTML Magazyn sieciowy HTML HTML Web Workers HTML SSE

Przykłady HTML

Przykłady HTML Quiz HTML Ćwiczenia HTML Certyfikat HTML Podsumowanie HTML Dostępność HTML

Odniesienia HTML

Lista znaczników HTML Atrybuty HTML Globalne atrybuty HTML Obsługa przeglądarki HTML Zdarzenia HTML Kolory HTML Płótno HTML HTML audio/wideo Dokumenty HTML Zestawy znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML Kody językowe HTML Wiadomości HTTP Metody HTTP Konwerter PX na EM Skróty klawiszowe

Kolory HTML HEX


Kolor szesnastkowy określa się za pomocą: #RRGGBB, gdzie szesnastkowe liczby całkowite RR (czerwony), GG (zielony) i BB (niebieski) określają składniki koloru.


Wartości kolorów szesnastkowych

W HTML kolor można określić za pomocą wartości szesnastkowej w postaci:

# rrggbb

Gdzie rr (czerwony), gg (zielony) i bb (niebieski) to wartości szesnastkowe z zakresu od 00 do ff (tak samo jak dziesiętne 0-255).

Na przykład #ff0000 jest wyświetlany jako czerwony, ponieważ czerwony jest ustawiony na najwyższą wartość (ff), a pozostałe dwa (zielony i niebieski) są ustawione na 00.

Inny przykład, #00ff00 jest wyświetlany jako zielony, ponieważ zielony jest ustawiony na najwyższą wartość (ff), a pozostałe dwa (czerwony i niebieski) są ustawione na 00.

Aby wyświetlić czerń, ustaw wszystkie parametry koloru na 00, na przykład: #000000.

Aby wyświetlić kolor biały, ustaw wszystkie parametry kolorów na ff, na przykład: #ffffff.

Eksperymentuj, mieszając poniższe wartości HEX:

#ff6347

CZERWONY

ff

ZIELONY

63

NIEBIESKI

47

Przykład

#ff0000
#0000ff
#3cb371
#ee82ee
#ffa500
#6a5acd


Odcienie szarego

Odcienie szarości są często definiowane przy użyciu równych wartości dla wszystkich trzech parametrów:

Przykład

#404040
#686868
#a0a0a0
#bebebe
#dcdcdc
#f8f8f8