Samouczek HTML

Strona główna HTML Wprowadzenie do HTML Edytory HTML Podstawy HTML Elementy HTML Atrybuty HTML Nagłówki HTML Akapity HTML Style HTML Formatowanie HTML Cytaty HTML Komentarze HTML Kolory HTML HTML CSS Linki HTML Obrazy HTML Ulubione HTML Tabele HTML Listy HTML Blok HTML i wbudowany Klasy HTML Identyfikator HTML Ramki HTML HTML JavaScript Ścieżki plików HTML Nagłówek HTML Układ HTML HTML Responsywne Kod komputerowy HTML Semantyka HTML Przewodnik po stylach HTML Jednostki HTML Symbole HTML Emotikony HTML Zestaw znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML HTML a XHTML

Formularze HTML

Formularze HTML Atrybuty formularza HTML Elementy formularza HTML Typy danych wejściowych HTML Atrybuty wejściowe HTML Atrybuty formularza wejściowego HTML

Grafika HTML

Płótno HTML HTML SVG

Media HTML

Media HTML Wideo HTML Dźwięk HTML Wtyczki HTML HTML YouTube

API HTML

Geolokalizacja HTML Przeciągnij/upuść HTML Magazyn sieciowy HTML HTML Web Workers HTML SSE

Przykłady HTML

Przykłady HTML Quiz HTML Ćwiczenia HTML Certyfikat HTML Podsumowanie HTML Dostępność HTML

Odniesienia HTML

Lista znaczników HTML Atrybuty HTML Globalne atrybuty HTML Obsługa przeglądarki HTML Zdarzenia HTML Kolory HTML Płótno HTML HTML audio/wideo Dokumenty HTML Zestawy znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML Kody językowe HTML Wiadomości HTTP Metody HTTP Konwerter PX na EM Skróty klawiszowe

HTML — element głowy


Element HTML <head>jest kontenerem dla następujących elementów: <title>, <style>, <meta>, <link>, <script>i <base>.


Element HTML <head>

Element <head>jest kontenerem na metadane (dane o danych) i jest umieszczany pomiędzy <html>tagiem a <body>tagiem.

Metadane HTML to dane dotyczące dokumentu HTML. Metadane nie są wyświetlane.

Metadane zazwyczaj definiują tytuł dokumentu, zestaw znaków, style, skrypty i inne metainformacje.


Element HTML <tytuł>

Element <title>określa tytuł dokumentu. Tytuł musi zawierać tylko tekst i jest wyświetlany na pasku tytułu przeglądarki lub na karcie strony.

Element <title>jest wymagany w dokumentach HTML!

Treść tytułu strony jest bardzo ważna dla optymalizacji wyszukiwarek (SEO)! Tytuł strony jest używany przez algorytmy wyszukiwarki do określenia kolejności umieszczania stron w wynikach wyszukiwania.

Element <title>:

 • definiuje tytuł na pasku narzędzi przeglądarki
 • zapewnia tytuł strony po dodaniu jej do ulubionych
 • wyświetla tytuł strony w wynikach wyszukiwania

Postaraj się więc, aby tytuł był jak najbardziej dokładny i znaczący!

Prosty dokument HTML:

Przykład

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>A Meaningful Page Title</title>
</head>
<body>

The content of the document......

</body>
</html>

Element <styl> HTML

Element <style>służy do definiowania informacji o stylu dla pojedynczej strony HTML:

Przykład

<style>
  body {background-color: powderblue;}
  h1 {color: red;}
  p {color: blue;}
</style>


Element HTML <link>

Element <link>definiuje relację między bieżącym dokumentem a zasobem zewnętrznym.

Tag <link> jest najczęściej używany do łączenia z zewnętrznymi arkuszami stylów:

Przykład

<link rel="stylesheet" href="mystyle.css">

Wskazówka: aby dowiedzieć się wszystkiego o CSS, odwiedź nasz samouczek CSS .


Element <meta> HTML

Element <meta>jest zwykle używany do określenia zestawu znaków, opisu strony, słów kluczowych, autora dokumentu i ustawień rzutni.

Metadane nie będą wyświetlane na stronie, ale są używane przez przeglądarki (jak wyświetlić treść lub przeładować stronę), wyszukiwarki (słowa kluczowe) i inne usługi sieciowe.

Przykłady

Zdefiniuj używany zestaw znaków:

<meta charset="UTF-8">

Zdefiniuj słowa kluczowe dla wyszukiwarek:

<meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">

Zdefiniuj opis swojej strony internetowej:

<meta name="description" content="Free Web tutorials">

Określ autora strony:

<meta name="author" content="John Doe">

Odśwież dokument co 30 sekund:

<meta http-equiv="refresh" content="30">

Ustaw widok tak, aby Twoja witryna wyglądała dobrze na wszystkich urządzeniach:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

Przykład <meta>tagów:

Przykład

<meta charset="UTF-8">
<meta name="description" content="Free Web tutorials">
<meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
<meta name="author" content="John Doe">

Ustawianie rzutni

Widoczny obszar to widoczny dla użytkownika obszar strony internetowej. Różni się w zależności od urządzenia – na telefonie komórkowym będzie mniejszy niż na ekranie komputera.

Powinieneś umieścić następujący <meta>element na wszystkich swoich stronach internetowych:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

Daje to przeglądarce instrukcje dotyczące kontrolowania wymiarów i skalowania strony.

Część width=device-widthustawia szerokość strony zgodnie z szerokością ekranu urządzenia (która będzie się różnić w zależności od urządzenia).

Część initial-scale=1.0ustawia początkowy poziom powiększenia, gdy strona jest ładowana po raz pierwszy przez przeglądarkę.

Oto przykład strony internetowej bez metatagu viewport i tej samej strony internetowej z metatagiem viewport:

Wskazówka: jeśli przeglądasz tę stronę za pomocą telefonu lub tabletu, możesz kliknąć dwa poniższe łącza, aby zobaczyć różnicę.Element <script> HTML

Element <script>służy do definiowania skryptów JavaScript po stronie klienta.

Poniższy kod JavaScript pisze "Witaj JavaScript!" do elementu HTML z id="demo":

Przykład

<script>
function myFunction() {
  document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!";
}
</script>

Wskazówka: aby dowiedzieć się wszystkiego o JavaScript, odwiedź nasz samouczek JavaScript .


Element HTML <baza>

Element <base>określa podstawowy adres URL i/lub cel dla wszystkich względnych adresów URL na stronie.

W <base>tagu musi być obecny atrybut href lub target albo oba te elementy.

<base> W dokumencie może być tylko jeden element!

Przykład

Określ domyślny adres URL i domyślny cel dla wszystkich linków na stronie:

<head>
<base href="https://www.w3schools.com/" target="_blank">
</head>

<body>
<img src="images/stickman.gif" width="24" height="39" alt="Stickman">
<a href="tags/tag_base.asp">HTML base Tag</a>
</body>

Podsumowanie rozdziału

 • Element <head>jest kontenerem na metadane (dane o danych)
 • Element <head>jest umieszczony pomiędzy <html>tagiem a <body>tagiem
 • Element <title>jest wymagany i określa tytuł dokumentu
 • Element <style>służy do definiowania informacji o stylu dla pojedynczego dokumentu
 • Tag <link> jest najczęściej używany do łączenia z zewnętrznymi arkuszami stylów
 • Element <meta>jest zwykle używany do określenia zestawu znaków, opisu strony, słów kluczowych, autora dokumentu i ustawień rzutni
 • Element <script>służy do definiowania skryptów JavaScript po stronie klienta
 • Element <base>określa podstawowy adres URL i/lub cel dla wszystkich względnych adresów URL na stronie

Elementy nagłówka HTML

Tag Description
<head> Defines information about the document
<title> Defines the title of a document
<base> Defines a default address or a default target for all links on a page
<link> Defines the relationship between a document and an external resource
<meta> Defines metadata about an HTML document
<script> Defines a client-side script
<style> Defines style information for a document

Pełną listę wszystkich dostępnych tagów HTML można znaleźć w naszym podręczniku HTML Tag Reference .