Samouczek HTML

Strona główna HTML Wprowadzenie do HTML Edytory HTML Podstawy HTML Elementy HTML Atrybuty HTML Nagłówki HTML Akapity HTML Style HTML Formatowanie HTML Cytaty HTML Komentarze HTML Kolory HTML HTML CSS Linki HTML Obrazy HTML Ulubione HTML Tabele HTML Listy HTML Blok HTML i wbudowany Klasy HTML Identyfikator HTML Ramki HTML HTML JavaScript Ścieżki plików HTML Nagłówek HTML Układ HTML HTML Responsywne Kod komputerowy HTML Semantyka HTML Przewodnik po stylach HTML Jednostki HTML Symbole HTML Emotikony HTML Zestaw znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML HTML a XHTML

Formularze HTML

Formularze HTML Atrybuty formularza HTML Elementy formularza HTML Typy danych wejściowych HTML Atrybuty wejściowe HTML Atrybuty formularza wejściowego HTML

Grafika HTML

Płótno HTML HTML SVG

Media HTML

Media HTML Wideo HTML Dźwięk HTML Wtyczki HTML HTML YouTube

API HTML

Geolokalizacja HTML Przeciągnij/upuść HTML Magazyn sieciowy HTML HTML Web Workers HTML SSE

Przykłady HTML

Przykłady HTML Quiz HTML Ćwiczenia HTML Certyfikat HTML Podsumowanie HTML Dostępność HTML

Odniesienia HTML

Lista znaczników HTML Atrybuty HTML Globalne atrybuty HTML Obsługa przeglądarki HTML Zdarzenia HTML Kolory HTML Płótno HTML HTML audio/wideo Dokumenty HTML Zestawy znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML Kody językowe HTML Wiadomości HTTP Metody HTTP Konwerter PX na EM Skróty klawiszowe

Colspan i Rowspan tabeli HTML


Tabele HTML mogą zawierać komórki, które rozciągają się na wiele wierszy i/lub kolumn.


NAZWA  
     
     
     
     
KWIECIEŃ    
   
   
     
     
2022
     
FIESTA  
 
     

Tabela HTML - Colspan

Aby rozciągnąć komórkę na wiele kolumn, użyj colspanatrybutu:

Przykład

<table>
  <tr>
    <th colspan="2">Name</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>43</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>57</td>
  </tr>
</table>

Uwaga: wartość colspanatrybutu reprezentuje liczbę kolumn do rozciągnięcia.


Tabela HTML - Rowspan

Aby rozciągnąć komórkę na wiele wierszy, użyj rowspanatrybutu:

Przykład

<table>
  <tr>
    <th>Name</th>
    <td>Jill</td>
  </tr>
  <tr>
    <th rowspan="2">Phone</th>
    <td>555-1234</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>555-8745</td>
</tr>
</table>

Uwaga: Wartość rowspanatrybutu reprezentuje liczbę wierszy do rozciągnięcia.


Ćwiczenia HTML

Sprawdź się za pomocą ćwiczeń

Ćwiczenie:

Użyj poprawnego atrybutu HTML, aby pierwszy element TH obejmował dwie kolumny.

<tabela>
  <tr>
    <th>Imię</th>
    <th>Wiek</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Kowalski</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  < tr>
    <td>Ewa</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
</table>