Samouczek HTML

Strona główna HTML Wprowadzenie do HTML Edytory HTML Podstawy HTML Elementy HTML Atrybuty HTML Nagłówki HTML Akapity HTML Style HTML Formatowanie HTML Cytaty HTML Komentarze HTML Kolory HTML HTML CSS Linki HTML Obrazy HTML Ulubione HTML Tabele HTML Listy HTML Blok HTML i wbudowany Klasy HTML Identyfikator HTML Ramki HTML HTML JavaScript Ścieżki plików HTML Nagłówek HTML Układ HTML HTML Responsywne Kod komputerowy HTML Semantyka HTML Przewodnik po stylach HTML Jednostki HTML Symbole HTML Emotikony HTML Zestaw znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML HTML a XHTML

Formularze HTML

Formularze HTML Atrybuty formularza HTML Elementy formularza HTML Typy danych wejściowych HTML Atrybuty wejściowe HTML Atrybuty formularza wejściowego HTML

Grafika HTML

Płótno HTML HTML SVG

Media HTML

Media HTML Wideo HTML Dźwięk HTML Wtyczki HTML HTML YouTube

API HTML

Geolokalizacja HTML Przeciągnij/upuść HTML Magazyn sieciowy HTML HTML Web Workers HTML SSE

Przykłady HTML

Przykłady HTML Quiz HTML Ćwiczenia HTML Certyfikat HTML Podsumowanie HTML Dostępność HTML

Odniesienia HTML

Lista znaczników HTML Atrybuty HTML Globalne atrybuty HTML Obsługa przeglądarki HTML Zdarzenia HTML Kolory HTML Płótno HTML HTML audio/wideo Dokumenty HTML Zestawy znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML Kody językowe HTML Wiadomości HTTP Metody HTTP Konwerter PX na EM Skróty klawiszowe

Atrybuty formularza HTML


Ten rozdział opisuje różne atrybuty <form>elementu HTML.


Atrybut akcji

actionAtrybut określa akcję, jaka ma zostać wykonana po przesłaniu formularza .

Zwykle dane formularza są wysyłane do pliku na serwerze, gdy użytkownik kliknie przycisk przesyłania.

W poniższym przykładzie dane formularza są wysyłane do pliku o nazwie „action_page.php”. Ten plik zawiera skrypt po stronie serwera, który obsługuje dane formularza:

Przykład

Po przesłaniu wyślij dane formularza do "action_page.php":

<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

Wskazówka: Jeśli actionatrybut zostanie pominięty, akcja zostanie ustawiona na bieżącą stronę.


Atrybut docelowy

Atrybut określa , targetgdzie wyświetlić odpowiedź otrzymaną po przesłaniu formularza.

Atrybut może mieć jedną z targetnastępujących wartości:

Value Description
_blank The response is displayed in a new window or tab
_self The response is displayed in the current window
_parent The response is displayed in the parent frame
_top The response is displayed in the full body of the window
framename The response is displayed in a named iframe

Wartość domyślna _selfoznacza, że ​​odpowiedź otworzy się w bieżącym oknie.

Przykład

Tutaj przesłany wynik otworzy się w nowej karcie przeglądarki:

<form action="/action_page.php" target="_blank">

Atrybut metody

methodAtrybut określa metodę HTTP, która ma być użyta podczas przesyłania danych formularza .

Dane formularza mogą być wysyłane jako zmienne URL (za pomocą method="get") lub jako transakcja post HTTP (za pomocą method="post").

Domyślną metodą HTTP podczas przesyłania danych formularza jest GET. 

Przykład

Ten przykład wykorzystuje metodę GET podczas przesyłania danych formularza:

<form action="/action_page.php" method="get">

Przykład

Ten przykład wykorzystuje metodę POST podczas przesyłania danych formularza:

<form action="/action_page.php" method="post">

Uwagi dotyczące GET:

  • Dołącza dane formularza do adresu URL w parach nazwa/wartość
  • NIGDY nie używaj GET do wysyłania poufnych danych! (przesłane dane formularza są widoczne w adresie URL!)
  • Długość adresu URL jest ograniczona (2048 znaków)
  • Przydatne w przypadku przesyłania formularzy, w których użytkownik chce dodać wynik do zakładek
  • GET jest dobry w przypadku niezabezpieczonych danych, takich jak ciągi zapytań w Google

Uwagi dotyczące POST:

  • Dołącza dane formularza w treści żądania HTTP (przesłane dane formularza nie są wyświetlane w adresie URL)
  • POST nie ma ograniczeń rozmiaru i może być używany do wysyłania dużych ilości danych.
  • Przesłanych formularzy z POST nie można dodać do zakładek

Wskazówka: Zawsze używaj POST, jeśli dane formularza zawierają dane wrażliwe lub osobiste!


Atrybut autouzupełniania

Atrybut określa , autocompleteczy formularz powinien mieć włączone lub wyłączone autouzupełnianie.

Gdy autouzupełnianie jest włączone, przeglądarka automatycznie uzupełnia wartości na podstawie wartości wprowadzonych wcześniej przez użytkownika.

Przykład

Formularz z autouzupełnianiem na:

<form action="/action_page.php" autocomplete="on">

Atrybut Novalidate

Atrybut jest novalidateatrybutem logicznym.

Jeśli jest obecny, określa, że ​​dane formularza (dane wejściowe) nie powinny być sprawdzane po przesłaniu.

Przykład

Formularz z atrybutem novalidate:

<form action="/action_page.php" novalidate>

Ćwiczenia HTML

Sprawdź się za pomocą ćwiczeń

Ćwiczenie:

Dodaj przycisk przesyłania i określ, że formularz powinien przejść do "/action_page.php".

<formularz ="/action_page.php">
Nazwa: <input type="text" name="name">
<>
</form>


Lista wszystkich atrybutów <form>

Atrybut Opis
akceptuj zestaw znaków Określa kodowanie znaków używane do przesyłania formularzy
akcja Określa, gdzie wysłać dane formularza po przesłaniu formularza
autouzupełnienie Określa, czy formularz powinien mieć włączone lub wyłączone autouzupełnianie
enctype Określa, w jaki sposób dane formularza powinny być zakodowane podczas przesyłania ich na serwer (tylko dla metody = "post")
metoda Określa metodę HTTP używaną podczas wysyłania danych formularza
Nazwa Określa nazwę formularza
nowalidat Określa, że ​​formularz nie powinien być weryfikowany po przesłaniu
rel Określa relację między połączonym zasobem a bieżącym dokumentem
cel Określa, gdzie wyświetlić odpowiedź otrzymaną po przesłaniu formularza