Samouczek HTML

Strona główna HTML Wprowadzenie do HTML Edytory HTML Podstawy HTML Elementy HTML Atrybuty HTML Nagłówki HTML Akapity HTML Style HTML Formatowanie HTML Cytaty HTML Komentarze HTML Kolory HTML HTML CSS Linki HTML Obrazy HTML Ulubione HTML Tabele HTML Listy HTML Blok HTML i wbudowany Klasy HTML Identyfikator HTML Ramki HTML HTML JavaScript Ścieżki plików HTML Nagłówek HTML Układ HTML HTML Responsywne Kod komputerowy HTML Semantyka HTML Przewodnik po stylach HTML Jednostki HTML Symbole HTML Emotikony HTML Zestaw znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML HTML a XHTML

Formularze HTML

Formularze HTML Atrybuty formularza HTML Elementy formularza HTML Typy danych wejściowych HTML Atrybuty wejściowe HTML Atrybuty formularza wejściowego HTML

Grafika HTML

Płótno HTML HTML SVG

Media HTML

Media HTML Wideo HTML Dźwięk HTML Wtyczki HTML HTML YouTube

API HTML

Geolokalizacja HTML Przeciągnij/upuść HTML Magazyn sieciowy HTML HTML Web Workers HTML SSE

Przykłady HTML

Przykłady HTML Quiz HTML Ćwiczenia HTML Certyfikat HTML Podsumowanie HTML Dostępność HTML

Odniesienia HTML

Lista znaczników HTML Atrybuty HTML Globalne atrybuty HTML Obsługa przeglądarki HTML Zdarzenia HTML Kolory HTML Płótno HTML HTML audio/wideo Dokumenty HTML Zestawy znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML Kody językowe HTML Wiadomości HTTP Metody HTTP Konwerter PX na EM Skróty klawiszowe

HTML JavaScript


JavaScript sprawia, że ​​strony HTML są bardziej dynamiczne i interaktywne.


Przykład

My First JavaScript


Znacznik HTML <script>

Znacznik HTML <script>służy do definiowania skryptu po stronie klienta (JavaScript).

Element zawiera instrukcje skryptu lub poprzez atrybut <script>wskazuje zewnętrzny plik skryptu .src

Typowe zastosowania JavaScript to manipulacja obrazami, walidacja formularzy i dynamiczne zmiany treści.

Do wybrania elementu HTML najczęściej używa się document.getElementById()metody JavaScript.

Ten przykład JavaScript pisze "Hello JavaScript!" do elementu HTML z id="demo":

Przykład

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!";
</script>

Wskazówka: możesz dowiedzieć się więcej o JavaScript w naszym samouczku JavaScript .


Smak JavaScript

Oto kilka przykładów możliwości JavaScript:

Przykład

JavaScript może zmieniać treść:

document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!";

Przykład

JavaScript może zmieniać style:

document.getElementById("demo").style.fontSize = "25px";
document.getElementById("demo").style.color = "red";
document.getElementById("demo").style.backgroundColor = "yellow";

Przykład

JavaScript może zmieniać atrybuty:

document.getElementById("image").src = "picture.gif";


Znacznik HTML <noscript>

Tag HTML <noscript>definiuje alternatywną treść, która ma być wyświetlana użytkownikom, którzy mają wyłączone skrypty w swojej przeglądarce lub mają przeglądarkę, która nie obsługuje skryptów:

Przykład

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!";
</script>
<noscript>Sorry, your browser does not support JavaScript!</noscript>

Ćwiczenia HTML

Sprawdź się za pomocą ćwiczeń

Ćwiczenie:

Użyj JavaScript, aby zmienić zawartość HTML <p>elementu na "Hello World!".

<body>

<p id="demo">Cześć.</p>

<script>
dokument.("demo").innerHTML = "Witaj świecie!";
</script>

</body>


Tagi skryptu HTML

Tag Description
<script> Defines a client-side script
<noscript> Defines an alternate content for users that do not support client-side scripts

Pełną listę wszystkich dostępnych tagów HTML można znaleźć w naszym podręczniku HTML Tag Reference .