Samouczek HTML

Strona główna HTML Wprowadzenie do HTML Edytory HTML Podstawy HTML Elementy HTML Atrybuty HTML Nagłówki HTML Akapity HTML Style HTML Formatowanie HTML Cytaty HTML Komentarze HTML Kolory HTML HTML CSS Linki HTML Obrazy HTML Ulubione HTML Tabele HTML Listy HTML Blok HTML i wbudowany Klasy HTML Identyfikator HTML Ramki HTML HTML JavaScript Ścieżki plików HTML Nagłówek HTML Układ HTML HTML Responsywne Kod komputerowy HTML Semantyka HTML Przewodnik po stylach HTML Jednostki HTML Symbole HTML Emotikony HTML Zestaw znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML HTML a XHTML

Formularze HTML

Formularze HTML Atrybuty formularza HTML Elementy formularza HTML Typy danych wejściowych HTML Atrybuty wejściowe HTML Atrybuty formularza wejściowego HTML

Grafika HTML

Płótno HTML HTML SVG

Media HTML

Media HTML Wideo HTML Dźwięk HTML Wtyczki HTML HTML YouTube

API HTML

Geolokalizacja HTML Przeciągnij/upuść HTML Magazyn sieciowy HTML HTML Web Workers HTML SSE

Przykłady HTML

Przykłady HTML Quiz HTML Ćwiczenia HTML Certyfikat HTML Podsumowanie HTML Dostępność HTML

Odniesienia HTML

Lista znaczników HTML Atrybuty HTML Globalne atrybuty HTML Obsługa przeglądarki HTML Zdarzenia HTML Kolory HTML Płótno HTML HTML audio/wideo Dokumenty HTML Zestawy znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML Kody językowe HTML Wiadomości HTTP Metody HTTP Konwerter PX na EM Skróty klawiszowe

Atrybut identyfikatora HTML


Atrybut HTML idsłuży do określenia unikalnego identyfikatora elementu HTML.

Nie możesz mieć więcej niż jednego elementu o tym samym identyfikatorze w dokumencie HTML.


Korzystanie z atrybutu id

idAtrybut określa unikalny identyfikator elementu HTML . Wartość id atrybutu musi być unikalna w dokumencie HTML.

Atrybut jest idużywany do wskazania określonej deklaracji stylu w arkuszu stylów. Jest również używany przez JavaScript do uzyskiwania dostępu do elementu o określonym identyfikatorze i manipulowania nim.

Składnia identyfikatora to: wpisz znak krzyża (#), po którym następuje nazwa identyfikatora. Następnie zdefiniuj właściwości CSS w nawiasach klamrowych {}.

W poniższym przykładzie mamy <h1>element, który wskazuje na nazwę identyfikatora „myHeader”. Ten <h1> element będzie stylizowany zgodnie z #myHeader definicją stylu w sekcji head:

Przykład

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
#myHeader {
  background-color: lightblue;
  color: black;
  padding: 40px;
  text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<h1 id="myHeader">My Header</h1>

</body>
</html>

Uwaga: w nazwie identyfikatora rozróżniana jest wielkość liter!

Uwaga: nazwa identyfikatora musi zawierać co najmniej jeden znak, nie może zaczynać się od cyfry i nie może zawierać spacji (spacji, tabulatorów itp.).


Różnica między klasą a identyfikatorem

Nazwa klasy może być używana przez wiele elementów HTML, podczas gdy nazwa identyfikatora może być używana tylko przez jeden element HTML na stronie:

Przykład

<style>
/* Style the element with the id "myHeader" */
#myHeader {
  background-color: lightblue;
  color: black;
  padding: 40px;
  text-align: center;
}

/* Style all elements with the class name "city" */
.city {
  background-color: tomato;
  color: white;
  padding: 10px;
}
</style>

<!-- An element with a unique id -->
<h1 id="myHeader">My Cities</h1>

<!-- Multiple elements with same class -->
<h2 class="city">London</h2>
<p>London is the capital of England.</p>

<h2 class="city">Paris</h2>
<p>Paris is the capital of France.</p>

<h2 class="city">Tokyo</h2>
<p>Tokyo is the capital of Japan.</p>

Wskazówka: Więcej informacji o CSS znajdziesz w naszym samouczku CSS .Zakładki HTML z identyfikatorem i linkami

Zakładki HTML umożliwiają czytelnikom przechodzenie do określonych części strony internetowej.

Zakładki mogą być przydatne, jeśli Twoja strona jest bardzo długa.

Aby skorzystać z zakładki, musisz ją najpierw utworzyć, a następnie dodać do niej link.

Następnie po kliknięciu łącza strona przewinie się do lokalizacji z zakładką.

Przykład

Najpierw utwórz zakładkę z idatrybutem:

<h2 id="C4">Chapter 4</h2>

Następnie dodaj link do zakładki („Przejdź do rozdziału 4”) z poziomu tej samej strony:

Przykład

<a href="#C4">Jump to Chapter 4</a>

Lub dodaj łącze do zakładki („Przejdź do rozdziału 4”) z innej strony:

<a href="html_demo.html#C4">Jump to Chapter 4</a>

Używanie atrybutu id w JavaScript

idAtrybut może być również używany przez JavaScript do wykonywania niektórych zadań dla tego konkretnego elementu .

JavaScript może uzyskać dostęp do elementu o określonym identyfikatorze za pomocą getElementById()metody:

Przykład

Użyj idatrybutu, aby manipulować tekstem za pomocą JavaScript:

<script>
function displayResult() {
  document.getElementById("myHeader").innerHTML = "Have a nice day!";
}
</script>

Wskazówka: zapoznaj się z JavaScriptem w rozdziale HTML JavaScript lub w naszym samouczku JavaScript .


Podsumowanie rozdziału

  • Atrybut służy do idokreślenia unikalnego identyfikatora elementu HTML
  • Wartość id atrybutu musi być unikalna w dokumencie HTML
  • Atrybut jest id używany przez CSS i JavaScript do stylizacji/wyboru określonego elementu
  • W wartości id atrybutu rozróżniana jest wielkość liter
  • id Atrybut służy również do tworzenia zakładek HTML
  • JavaScript może uzyskać dostęp do elementu o określonym identyfikatorze za pomocą getElementById() metody

Ćwiczenia HTML

Sprawdź się za pomocą ćwiczeń

Ćwiczenie:

Dodaj poprawny atrybut HTML, aby element H1 był czerwony.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
#myheader {color:red;}
</style>
</head>
<body>

<h1>Moja strona główna</h1>

</body>
</html>