Samouczek HTML

Strona główna HTML Wprowadzenie do HTML Edytory HTML Podstawy HTML Elementy HTML Atrybuty HTML Nagłówki HTML Akapity HTML Style HTML Formatowanie HTML Cytaty HTML Komentarze HTML Kolory HTML HTML CSS Linki HTML Obrazy HTML Ulubione HTML Tabele HTML Listy HTML Blok HTML i wbudowany Klasy HTML Identyfikator HTML Ramki HTML HTML JavaScript Ścieżki plików HTML Nagłówek HTML Układ HTML HTML Responsywne Kod komputerowy HTML Semantyka HTML Przewodnik po stylach HTML Jednostki HTML Symbole HTML Emotikony HTML Zestaw znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML HTML a XHTML

Formularze HTML

Formularze HTML Atrybuty formularza HTML Elementy formularza HTML Typy danych wejściowych HTML Atrybuty wejściowe HTML Atrybuty formularza wejściowego HTML

Grafika HTML

Płótno HTML HTML SVG

Media HTML

Media HTML Wideo HTML Dźwięk HTML Wtyczki HTML HTML YouTube

API HTML

Geolokalizacja HTML Przeciągnij/upuść HTML Magazyn sieciowy HTML HTML Web Workers HTML SSE

Przykłady HTML

Przykłady HTML Quiz HTML Ćwiczenia HTML Certyfikat HTML Podsumowanie HTML Dostępność HTML

Odniesienia HTML

Lista znaczników HTML Atrybuty HTML Globalne atrybuty HTML Obsługa przeglądarki HTML Zdarzenia HTML Kolory HTML Płótno HTML HTML audio/wideo Dokumenty HTML Zestawy znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML Kody językowe HTML Wiadomości HTTP Metody HTTP Konwerter PX na EM Skróty klawiszowe

Bloki HTML i elementy wbudowane


Każdy element HTML ma domyślną wartość wyświetlaną, w zależności od typu elementu.

Istnieją dwie wyświetlane wartości: blokowa i inline.


Elementy blokowe

Element blokowy zawsze zaczyna się w nowej linii.

Element blokowy zawsze zajmuje całą dostępną szerokość (rozciąga się w lewo iw prawo tak daleko, jak to możliwe).

Element na poziomie bloku ma górny i dolny margines, podczas gdy element śródliniowy nie.

Element <div> jest elementem blokowym.

Przykład

<div>Hello World</div>

Oto elementy blokowe w HTML:


Elementy wbudowane

Element inline nie zaczyna się w nowym wierszu.

Element śródliniowy zajmuje tylko tyle szerokości, ile jest to konieczne.

To jest element <span> wewnątrz akapitu.

Przykład

<span>Hello World</span>

Oto elementy wbudowane w HTML:

Uwaga: Element wbudowany nie może zawierać elementu blokowego!


Element <div>

Element <div>jest często używany jako kontener dla innych elementów HTML.

Element <div>nie ma wymaganych atrybutów, ale stylei classidwspólne.

W połączeniu z CSS <div>element może być używany do stylizowania bloków treści:

Przykład

<div style="background-color:black;color:white;padding:20px;">
  <h2>London</h2>
  <p>London is the capital city of England. It is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.</p>
</div>

Element <span>

Element <span>jest wbudowanym kontenerem używanym do oznaczania części tekstu lub części dokumentu.

Element <span>nie ma wymaganych atrybutów, ale stylei classidwspólne.

W połączeniu z CSS <span>element może służyć do stylizowania części tekstu:

Przykład

<p>My mother has <span style="color:blue;font-weight:bold">blue</span> eyes and my father has <span style="color:darkolivegreen;font-weight:bold">dark green</span> eyes.</p>

Podsumowanie rozdziału

  • Dostępne są dwie wartości wyświetlane: blok i inline
  • Element blokowy zawsze zaczyna się w nowej linii i zajmuje całą dostępną szerokość
  • Element śródliniowy nie zaczyna się w nowej linii i zajmuje tylko tyle szerokości, ile to konieczne
  • Element <div>jest na poziomie bloku i jest często używany jako kontener dla innych elementów HTML
  • Element <span>jest wbudowanym kontenerem używanym do oznaczania części tekstu lub części dokumentu

Tagi HTML

Tag Description
<div> Defines a section in a document (block-level)
<span> Defines a section in a document (inline)

Pełną listę wszystkich dostępnych tagów HTML można znaleźć w naszym podręczniku HTML Tag Reference .