Samouczek HTML

Strona główna HTML Wprowadzenie do HTML Edytory HTML Podstawy HTML Elementy HTML Atrybuty HTML Nagłówki HTML Akapity HTML Style HTML Formatowanie HTML Cytaty HTML Komentarze HTML Kolory HTML HTML CSS Linki HTML Obrazy HTML Ulubione HTML Tabele HTML Listy HTML Blok HTML i wbudowany Klasy HTML Identyfikator HTML Ramki HTML HTML JavaScript Ścieżki plików HTML Nagłówek HTML Układ HTML HTML Responsywne Kod komputerowy HTML Semantyka HTML Przewodnik po stylach HTML Jednostki HTML Symbole HTML Emotikony HTML Zestaw znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML HTML a XHTML

Formularze HTML

Formularze HTML Atrybuty formularza HTML Elementy formularza HTML Typy danych wejściowych HTML Atrybuty wejściowe HTML Atrybuty formularza wejściowego HTML

Grafika HTML

Płótno HTML HTML SVG

Media HTML

Media HTML Wideo HTML Dźwięk HTML Wtyczki HTML HTML YouTube

API HTML

Geolokalizacja HTML Przeciągnij/upuść HTML Magazyn sieciowy HTML HTML Web Workers HTML SSE

Przykłady HTML

Przykłady HTML Quiz HTML Ćwiczenia HTML Certyfikat HTML Podsumowanie HTML Dostępność HTML

Odniesienia HTML

Lista znaczników HTML Atrybuty HTML Globalne atrybuty HTML Obsługa przeglądarki HTML Zdarzenia HTML Kolory HTML Płótno HTML HTML audio/wideo Dokumenty HTML Zestawy znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML Kody językowe HTML Wiadomości HTTP Metody HTTP Konwerter PX na EM Skróty klawiszowe

HTML <obraz> Element


Element HTML <picture>umożliwia wyświetlanie różnych obrazów dla różnych urządzeń lub rozmiarów ekranu.Element HTML <obraz>

Element HTML <picture>zapewnia programistom WWW większą elastyczność w określaniu zasobów graficznych.

Element <picture>zawiera jeden lub więcej <source>elementów, z których każdy odwołuje się do różnych obrazów za pośrednictwem srcset atrybutu. W ten sposób przeglądarka może wybrać obraz, który najlepiej pasuje do bieżącego widoku i/lub urządzenia.

Każdy <source>element ma mediaatrybut, który określa, kiedy obraz jest najbardziej odpowiedni.

Przykład

Pokaż różne obrazy dla różnych rozmiarów ekranu:

<picture>
  <source media="(min-width: 650px)" srcset="img_food.jpg">
  <source media="(min-width: 465px)" srcset="img_car.jpg">
  <img src="img_girl.jpg">
</picture>

Uwaga: Zawsze określaj <img>element jako ostatni element podrzędny <picture>elementu. Element <img>jest używany przez przeglądarki, które nie obsługują <picture>elementu lub jeśli żaden z <source>tagów nie pasuje.


Kiedy używać elementu obrazu?

Istnieją dwa główne cele tego <picture>elementu:

1. Przepustowość

Jeśli masz mały ekran lub urządzenie, nie jest konieczne ładowanie dużego pliku obrazu. Przeglądarka użyje pierwszego <source> elementu z pasującymi wartościami atrybutów i zignoruje każdy z poniższych elementów.

2. Obsługa formatu

Niektóre przeglądarki lub urządzenia mogą nie obsługiwać wszystkich formatów obrazów. Używając tego <picture>elementu, możesz dodać obrazy we wszystkich formatach, a przeglądarka użyje pierwszego rozpoznanego formatu i zignoruje każdy z poniższych elementów.

Przykład

Przeglądarka użyje pierwszego rozpoznanego formatu obrazu:

<picture>
  <source srcset="img_avatar.png">
  <source srcset="img_girl.jpg">
  <img src="img_beatles.gif" alt="Beatles" style="width:auto;">
</picture>

Uwaga: przeglądarka użyje pierwszego <source>elementu z pasującymi wartościami atrybutów i zignoruje wszystkie kolejne <source>elementy.


Tagi obrazu HTML

Tag Description
<img> Defines an image
<map> Defines an image map
<area> Defines a clickable area inside an image map
<picture> Defines a container for multiple image resources

Pełną listę wszystkich dostępnych tagów HTML można znaleźć w naszym podręczniku HTML Tag Reference .