Samouczek HTML

Strona główna HTML Wprowadzenie do HTML Edytory HTML Podstawy HTML Elementy HTML Atrybuty HTML Nagłówki HTML Akapity HTML Style HTML Formatowanie HTML Cytaty HTML Komentarze HTML Kolory HTML HTML CSS Linki HTML Obrazy HTML Ulubione HTML Tabele HTML Listy HTML Blok HTML i wbudowany Klasy HTML Identyfikator HTML Ramki HTML HTML JavaScript Ścieżki plików HTML Nagłówek HTML Układ HTML HTML Responsywne Kod komputerowy HTML Semantyka HTML Przewodnik po stylach HTML Jednostki HTML Symbole HTML Emotikony HTML Zestaw znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML HTML a XHTML

Formularze HTML

Formularze HTML Atrybuty formularza HTML Elementy formularza HTML Typy danych wejściowych HTML Atrybuty wejściowe HTML Atrybuty formularza wejściowego HTML

Grafika HTML

Płótno HTML HTML SVG

Media HTML

Media HTML Wideo HTML Dźwięk HTML Wtyczki HTML HTML YouTube

API HTML

Geolokalizacja HTML Przeciągnij/upuść HTML Magazyn sieciowy HTML HTML Web Workers HTML SSE

Przykłady HTML

Przykłady HTML Quiz HTML Ćwiczenia HTML Certyfikat HTML Podsumowanie HTML Dostępność HTML

Odniesienia HTML

Lista znaczników HTML Atrybuty HTML Globalne atrybuty HTML Obsługa przeglądarki HTML Zdarzenia HTML Kolory HTML Płótno HTML HTML audio/wideo Dokumenty HTML Zestawy znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML Kody językowe HTML Wiadomości HTTP Metody HTTP Konwerter PX na EM Skróty klawiszowe

Elementy kodu komputerowego HTML


HTML zawiera kilka elementów do definiowania danych wejściowych użytkownika i kodu komputerowego.


Przykład

<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>

HTML <kbd> do wprowadzania z klawiatury

Element HTML <kbd>służy do definiowania danych wejściowych z klawiatury. Zawartość jest wyświetlana w domyślnej czcionce o stałej szerokości w przeglądarce.

Przykład

Zdefiniuj tekst jako dane wejściowe z klawiatury w dokumencie:

<p>Save the document by pressing <kbd>Ctrl + S</kbd></p>

Wynik:

Save the document by pressing Ctrl + S

HTML <samp> dla wyjścia programu

Element HTML <samp>służy do definiowania przykładowych danych wyjściowych z programu komputerowego. Zawartość jest wyświetlana w domyślnej czcionce o stałej szerokości w przeglądarce.

Przykład

Zdefiniuj tekst jako przykładowe wyjście z programu komputerowego w dokumencie:

<p>Message from my computer:</p>
<p><samp>File not found.<br>Press F1 to continue</samp></p>

Wynik:

Message from my computer:

File not found.
Press F1 to continueHTML <kod> dla kodu komputerowego

Element HTML <code>służy do zdefiniowania fragmentu kodu komputerowego. Zawartość jest wyświetlana w domyślnej czcionce o stałej szerokości w przeglądarce.

Przykład

Zdefiniuj jakiś tekst jako kod komputerowy w dokumencie:

<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>

Wynik:

x = 5; y = 6; z = x + y;

Zauważ, że <code>element nie zachowuje dodatkowych białych znaków i łamania linii.

Aby to naprawić, możesz umieścić <code>element wewnątrz <pre>elementu:

Przykład

<pre>
<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
</pre>

Wynik:

x = 5;
y = 6;
z = x + y;

HTML <zmienna> dla zmiennych

Element HTML <var>służy do definiowania zmiennej w programowaniu lub w wyrażeniu matematycznym. Treść w środku jest zwykle wyświetlana kursywą.

Przykład

Zdefiniuj tekst jako zmienne w dokumencie:

<p>The area of a triangle is: 1/2 x <var>b</var> x <var>h</var>, where <var>b</var> is the base, and <var>h</var> is the vertical height.</p>

Wynik:

The area of a triangle is: 1/2 x b x h, where b is the base, and h is the vertical height.

Podsumowanie rozdziału

  • Element <kbd>definiuje wprowadzanie z klawiatury
  • Element <samp>definiuje przykładowe dane wyjściowe z programu komputerowego
  • Element <code>definiuje fragment kodu komputerowego
  • Element <var>definiuje zmienną w programowaniu lub w wyrażeniu matematycznym
  • Element <pre>definiuje wstępnie sformatowany tekst

Ćwiczenia HTML

Sprawdź się za pomocą ćwiczeń

Ćwiczenie:

Zdefiniuj tekst „var osoba;” jako kod programowania.

<p>Przykład kodu: był osobą;</p>


Elementy kodu komputerowego HTML

Tag Description
<code> Defines programming code
<kbd> Defines keyboard input 
<samp> Defines computer output
<var> Defines a variable
<pre> Defines preformatted text

Pełną listę wszystkich dostępnych tagów HTML można znaleźć w naszym podręczniku HTML Tag Reference .