Samouczek HTML

Strona główna HTML Wprowadzenie do HTML Edytory HTML Podstawy HTML Elementy HTML Atrybuty HTML Nagłówki HTML Akapity HTML Style HTML Formatowanie HTML Cytaty HTML Komentarze HTML Kolory HTML HTML CSS Linki HTML Obrazy HTML Ulubione HTML Tabele HTML Listy HTML Blok HTML i wbudowany Klasy HTML Identyfikator HTML Ramki HTML HTML JavaScript Ścieżki plików HTML Nagłówek HTML Układ HTML HTML Responsywne Kod komputerowy HTML Semantyka HTML Przewodnik po stylach HTML Jednostki HTML Symbole HTML Emotikony HTML Zestaw znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML HTML a XHTML

Formularze HTML

Formularze HTML Atrybuty formularza HTML Elementy formularza HTML Typy danych wejściowych HTML Atrybuty wejściowe HTML Atrybuty formularza wejściowego HTML

Grafika HTML

Płótno HTML HTML SVG

Media HTML

Media HTML Wideo HTML Dźwięk HTML Wtyczki HTML HTML YouTube

API HTML

Geolokalizacja HTML Przeciągnij/upuść HTML Magazyn sieciowy HTML HTML Web Workers HTML SSE

Przykłady HTML

Przykłady HTML Quiz HTML Ćwiczenia HTML Certyfikat HTML Podsumowanie HTML Dostępność HTML

Odniesienia HTML

Lista znaczników HTML Atrybuty HTML Globalne atrybuty HTML Obsługa przeglądarki HTML Zdarzenia HTML Kolory HTML Płótno HTML HTML audio/wideo Dokumenty HTML Zestawy znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML Kody językowe HTML Wiadomości HTTP Metody HTTP Konwerter PX na EM Skróty klawiszowe

Nagłówki tabeli HTML


Tabele HTML mogą mieć nagłówki dla każdej kolumny lub wiersza albo dla wielu kolumn/wierszy.


EMIL TOBIASZ LINUS
     
     
     
     
     
8:00    
9:00    
10:00    
11:00    
12:00    
13:00    
MON WT POŚLUBIĆ ZEBRAĆ pt
8:00          
9:00          
10:00          
11:00          
12:00          
GRUDZIEŃ
     
     
     
     
     

Nagłówki tabeli HTML

Nagłówki tabel są definiowane za pomocą thelementów, każdy thelement reprezentuje komórkę tabeli.

Przykład

<table>
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
</table>

Pionowe nagłówki tabeli

Aby użyć pierwszej kolumny jako nagłówków tabeli, zdefiniuj pierwszą komórkę w każdym wierszu jako thelement:

Przykład

<table>
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <td>Jill</td>
    <td>Eve</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Lastname</th>
    <td>Smith</td>
    <td>Jackson</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Age</th>
    <td>94</td>
    <td>50</td>
  </tr>
</table>


Wyrównaj nagłówki tabeli

Domyślnie nagłówki tabel są pogrubione i wyśrodkowane:

Imię Nazwisko Wiek
Jill Kowal 50
przeddzień Jackson 94

Aby wyrównać nagłówki tabeli do lewej, użyj text-alignwłaściwości CSS:

Przykład

th {
  text-align: left;
}

Nagłówek dla wielu kolumn

Możesz mieć nagłówek obejmujący co najmniej dwie kolumny.

Nazwa Wiek
Jill Kowal 50
przeddzień Jackson 94

Aby to zrobić, użyj colspanatrybutu na <th>elemencie:

Przykład

<table>
  <tr>
    <th colspan="2">Name</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
</table>

Więcej informacji o colspan i rowspan znajdziesz w rozdziale Table colspan & rowspan .


Podpis tabeli

Możesz dodać podpis, który służy jako nagłówek dla całej tabeli.

Miesięczne oszczędności
Miesiąc Oszczędności
Styczeń 100 zł
luty 50 zł

Aby dodać podpis do tabeli, użyj <caption>tagu:

Przykład

<table style="width:100%">
  <caption>Monthly savings</caption>
  <tr>
    <th>Month</th>
    <th>Savings</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>January</td>
    <td>$100</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>February</td>
    <td>$50</td>
  </tr>
</table>

Uwaga: Tag <caption>należy wstawić bezpośrednio po <table>tagu.


Ćwiczenia HTML

Sprawdź się za pomocą ćwiczeń

Ćwiczenie:

Dodaj podpis do tabeli „Nazwy”.

<tabela>
  
  <tr>
    <th>Imię</th>
    <th>Nazwisko</th>
    <th>Punkty</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Kowalski</ td>
    <td>50</td>
  </tr>
</table>