Samouczek HTML

Strona główna HTML Wprowadzenie do HTML Edytory HTML Podstawy HTML Elementy HTML Atrybuty HTML Nagłówki HTML Akapity HTML Style HTML Formatowanie HTML Cytaty HTML Komentarze HTML Kolory HTML HTML CSS Linki HTML Obrazy HTML Ulubione HTML Tabele HTML Listy HTML Blok HTML i wbudowany Klasy HTML Identyfikator HTML Ramki HTML HTML JavaScript Ścieżki plików HTML Nagłówek HTML Układ HTML HTML Responsywne Kod komputerowy HTML Semantyka HTML Przewodnik po stylach HTML Jednostki HTML Symbole HTML Emotikony HTML Zestaw znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML HTML a XHTML

Formularze HTML

Formularze HTML Atrybuty formularza HTML Elementy formularza HTML Typy danych wejściowych HTML Atrybuty wejściowe HTML Atrybuty formularza wejściowego HTML

Grafika HTML

Płótno HTML HTML SVG

Media HTML

Media HTML Wideo HTML Dźwięk HTML Wtyczki HTML HTML YouTube

API HTML

Geolokalizacja HTML Przeciągnij/upuść HTML Magazyn sieciowy HTML HTML Web Workers HTML SSE

Przykłady HTML

Przykłady HTML Quiz HTML Ćwiczenia HTML Certyfikat HTML Podsumowanie HTML Dostępność HTML

Odniesienia HTML

Lista znaczników HTML Atrybuty HTML Globalne atrybuty HTML Obsługa przeglądarki HTML Zdarzenia HTML Kolory HTML Płótno HTML HTML audio/wideo Dokumenty HTML Zestawy znaków HTML Kodowanie adresu URL HTML Kody językowe HTML Wiadomości HTTP Metody HTTP Konwerter PX na EM Skróty klawiszowe

Formularz wejściowy HTML * Atrybuty


Ten rozdział opisuje różne form*atrybuty <input>elementu HTML.


Formularz Atrybut

Atrybut input formokreśla formę, do której <input>należy element.

Wartość tego atrybutu musi być równa atrybutowi id elementu <form>, do którego należy.

Przykład

Pole wejściowe znajdujące się poza formularzem HTML (ale nadal częścią formularza):

<form action="/action_page.php" id="form1">
  <label for="fname">First name:</label>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

<label for="lname">Last name:</label>
<input type="text" id="lname" name="lname" form="form1">

Atrybut formacji

Atrybut input formactionokreśla adres URL pliku, który będzie przetwarzał dane wejściowe po przesłaniu formularza.

Uwaga: ten atrybut zastępuje actionatrybut <form>elementu.

Atrybut działa z formactionnastępującymi typami danych wejściowych: prześlij i obraz.

Przykład

Formularz HTML z dwoma przyciskami przesyłania, z różnymi akcjami:

<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">First name:</label>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
  <label for="lname">Last name:</label>
  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
  <input type="submit" formaction="/action_page2.php" value="Submit as Admin">
</form>

Atrybut formenctype

Atrybut input formenctype określa, jak dane formularza powinny być zakodowane po przesłaniu (tylko dla formularzy z method="post").

Uwaga: ten atrybut zastępuje atrybut enctype <form>elementu.

Atrybut działa z formenctypenastępującymi typami danych wejściowych: prześlij i obraz.

Przykład

Formularz z dwoma przyciskami przesyłania. Pierwszy wysyła dane formularza z domyślnym kodowaniem, drugi wysyła dane formularza zakodowane jako „multipart/form-data”:

<form action="/action_page_binary.asp" method="post">
  <label for="fname">First name:</label>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
  <input type="submit" formenctype="multipart/form-data"
  value="Submit as Multipart/form-data">
</form>

Atrybut metody formy

Atrybut input formmethod definiuje metodę HTTP do wysyłania danych formularza do adresu URL akcji.

Uwaga: ten atrybut zastępuje atrybut metody <form>elementu.

Atrybut działa z formmethodnastępującymi typami danych wejściowych: prześlij i obraz.

Dane formularza mogą być wysyłane jako zmienne URL (method="get") lub jako transakcja post HTTP (method="post").

Uwagi dotyczące metody „get”:

  • Ta metoda dołącza dane formularza do adresu URL w parach nazwa/wartość
  • Ta metoda jest przydatna w przypadku przesyłania formularzy, w których użytkownik chce dodać wynik do zakładek
  • Istnieje limit ilości danych, które możesz umieścić w adresie URL (różni się w zależności od przeglądarki), dlatego nie możesz być pewien, że wszystkie dane z formularza zostaną poprawnie przesłane
  • Nigdy nie używaj metody „get” do przekazywania poufnych informacji! (hasło lub inne poufne informacje będą widoczne w pasku adresu przeglądarki)

Uwagi dotyczące metody „post”:

  • Ta metoda wysyła dane z formularza jako transakcję post HTTP
  • Przesłanych formularzy metodą „post” nie można dodać do zakładek
  • Metoda „post” jest bardziej niezawodna i bezpieczna niż „get”, a „post” nie ma ograniczeń rozmiaru

Przykład

Formularz z dwoma przyciskami przesyłania. Pierwszy wysyła dane formularza z method="get". Drugi wysyła dane formularza z method="post":

<form action="/action_page.php" method="get">
  <label for="fname">First name:</label>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
  <label for="lname">Last name:</label>
  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit using GET">
  <input type="submit" formmethod="post" value="Submit using POST">
</form>

Atrybut formatu docelowego

Atrybut input formtargetokreśla nazwę lub słowo kluczowe, które wskazuje, gdzie wyświetlić odpowiedź otrzymaną po przesłaniu formularza.

Uwaga: ten atrybut zastępuje docelowy atrybut <form>elementu.

Atrybut działa z formtargetnastępującymi typami danych wejściowych: prześlij i obraz.

Przykład

Formularz z dwoma przyciskami przesyłania, z różnymi oknami docelowymi:

<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">First name:</label>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
  <label for="lname">Last name:</label>
  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
  <input type="submit" formtarget="_blank" value="Submit to a new window/tab">
</form>

Atrybut formnovalidate

Atrybut input formnovalidateokreśla, że ​​element <input> nie powinien być sprawdzany podczas przesyłania.

Uwaga: ten atrybut zastępuje atrybut novalidate <form> elementu.

Atrybut działa z formnovalidatenastępującymi typami danych wejściowych: prześlij.

Przykład

Formularz z dwoma przyciskami przesyłania (z walidacją i bez):

<form action="/action_page.php">
  <label for="email">Enter your email:</label>
  <input type="email" id="email" name="email"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
  <input type="submit" formnovalidate="formnovalidate"
  value="Submit without validation">
</form>

Nowalidat Atrybut

novalidateAtrybut jest atrybutem <form>.

Jeśli jest obecny, novalidate określa, że ​​wszystkie dane formularza nie powinny być sprawdzane po przesłaniu.

Przykład

Określ, że żadne dane formularza nie powinny być sprawdzane podczas przesyłania:

<form action="/action_page.php" novalidate>
  <label for="email">Enter your email:</label>
  <input type="email" id="email" name="email"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

Formularz HTML i elementy wejściowe

Tag Description
<form> Defines an HTML form for user input
<input> Defines an input control

Pełną listę wszystkich dostępnych tagów HTML można znaleźć w naszym podręczniku HTML Tag Reference .